únor 2024Měsíční tematický plán školní družiny 2023/2024

2.oddělení

  

Měsíc:

Únor

Motto:

 

Dobrodružství

Hlavní cíle:

 

Péče o zvěř v zimním období, masopustní veselení, karneval

Rekreační a odpočinková činnost  

Relaxace a volné hry na koberci, individuální rozhovory

Zájmová činnost:

 

Přírodovědná

Krmení zvěře – jak správně krmit lesní zvěř

 

Esteticko-výchovná

Výtvarná činnost: malba se zimní tématikou

 

Dramatická činnost: karneval v ŠD

 

Hudební činnost: rytmizace, vytleskání rytmu

Pracovně-technická

 

Výroba masopustních masek

Tělovýchovně-sportovní

 

Vycházky do okolí, hry na sněhu a se sněhem

Společensko-vědní

Masopustní tradice, práce s tabletem

 

Body zájmovou činností splněné v ŠVP

 

2c, 3a, 4b,c,d, 5c, 6a,b,c,d,7a,b

Venkovní aktivity

 

Vycházky do přírody

Akce:

Karneval

 

 


kluk