Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně

Aktuálně

28.04.2021

Vážení rodiče,

v návaznosti na jednání vlády ČR dne 26. dubna 2021 bylo vydáno novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Pro školy v Karlovarském kraji to znamená, že rotačním způsobem pokračují v prezenční a distanční výuce žáci 1.stupně a přidávají se i žáci 2.stupně. Pro naši školu to znamená, že v týdnu od 3. do 7.05.2021 se prezenčně vzdělávají žáci 1., 2., 3., 6. a 7.třídy, ostatní se vzdělávají distanční formou. V týdnu 10. - 14.05.2021 se situace obrátí, prezenčně se budou učit žáci 4., 5., 8., a 9.třídy. Od 3.5.2021 také začíná platit na začátku školního roku stanovený rozvrh (viz Bakaláři) s tím, že prezenční výuka se jím bude plně řídit, distančně budou probíhat pouze první 4 hodiny. Ruší se i zavedené delší přestávky v případě distanční formy výuky. Testování a nošení respirátorů, popř.chirurgických roušek je beze změn.                                                        Ing. Hana Martínková - ředitelka školy

 

 

INFORMACE K TESTOVÁNÍ BYLY ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM ZASLÁNY PROSTŘEDNICTVÍM BAKALÁŘŮ.

 

06.04.2021

Vážení rodiče, přináším informace týkající se školní výuky v nejbližších dnech. Nejprve se ale ještě dotknu blížícího se dne "dobrovolného zápisu" do 1.třídy. 8.dubna 2021 zůstává, vzhledem k počasí ale nebude probíhat na školní zahradě, ale ve škole. Organizace je zajištěna tak, aby děti se svými rodiči přicházely postupně v daných časových intervalech a ve třídách se "nehoufovaly".

Rozhodnutím vlády ČR se od 12.dubna 2021 opět zahajuje školní docházka, ale pouze v omezeném režimu. Mateřskou školu budou navštěvovat pouze předškolácizákladní školu první stupeň rotačně. V našem případě v týdnu od 12. do 16.dubna se budou prezenčně vzdělávat žáci 4. a 5.třídy (1.-3.třída zůstává na distanční výuce), další týden bude prezenční výuka probíhat pro žáky 1. - 3.třídy, žáci 4.-5.třídy se budou vzdělávat opět distančně. Nezbytnou podmínkou pro prezenční výuku je negativní antigenní test, který bude proveden každému dítěti a žákovi vždy v pondělí a ve čtvrtek daného týdne. Pozitivita bude znamenat návrat domů. 

Vážení rodiče, velmi Vás prosím, bude-li Vaše dítě vykazovat jakékoli příznaky infekčního onemocnění, do školy ho neposílejte. Ochráníte tak zdraví jak jeho spolužáků, tak i zaměstnanců školy. Za to Vám děkuji.

Hana Martínková

 

29.03.2021

- stále platí uzavření školy minimálně do 11.dubna 2021; podle informace MŠMT by od 12.04.2021 mohli do MŠ nastoupit pouze předškoláci, tentokrát ale povinně s rouškou.

 

22.03.2021

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY - elektronicky nebo prostřednictvím poštovní schránky umístěné u hlavního vchodu do základní školy.

Individuální konzultace jsou po telefonicky dohodnutém termínu možné. I pro příští školní rok platí svoz dětí školním autobusem. Podrobnější informace k zápisu včetně potřebných dokumentů najdete jedním kliknutím zde

 

 

06.03.2021

- minimálně další dva následující týdny (08. - 21.03.) bude škola uzavřena; předškoláci pokračují v distanční výuce, úkoly si vyzvedávají a splněné opět ukládají do stolu, který je  umístěn u hlavního vchodu do základní školy. Termíny vám sdělila učitelka vašich dětí. Vzhledem k tomu, že předškoláci mají výuku povinnou, je povinné i vyzvedávání a odevzdávání zpracovaných úkolů v daném termínu. 

 

- 3. - 9. třída pokračuje v distanční formě výuky podle stálého rozvrhu; žáci 1. a 2.třídy budou mít úkoly připraveny v zásuvce stolu, který je umístěn u vchodu do základní školy - systém je stejný jako při podzimním uzavření školy. Bližší informace získáte u třídních učitelek.

 

Pro předškoláky i žáky základní školy platí, že i v době výuky "na dálku" se mohou stravovat ve školní jídelně (cena obědu je dotována stejně jako při prezenční výuce); předškoláci si oběd vyzvednou do jídlonosiče, žáci ZŠ mají stanoven časový rozvrh, kdy se mohou naobědvat v ŠJ. 

Ing. Hana Martínková - ředitelka školy


28.02.2021

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády ČR se od 1.března 2021 uzavírá provoz mateřské školy. Protože si uvědomuji, že mezi oznámením o uzavření a vlastní realizací je velice krátký časový úsek, jsou učitelky připraveny ještě v pondělí v nezbytných případech na děti dohlédnout, než si zákonní zástupci zajistí vše potřebné v zaměstnání či jiný způsob hlídání dětí.

Od 1.března 2021 je také uzavřena základní škola. V tomto týdnu probíhají jarní prázdniny, jaká bude organizace výuky od 8.března, se dozvíte na tomto místě ke konci týdne, případně vás budou kontaktovat třídní učitelky vašich dětí.

Ing. Hana Martínková - ředitelka školy


Vážení rodiče,

podle posledních informací z jednání vlády bude distanční forma výuky pokračovat i během příštího týdne, tj. do čtvrtka 28.01.2021. I z tohoto důvodu jsem pro Vás připravila informace k pololetnímu hodnocení žáků.

Stáhněte si prosím následující dokument - dopis_rodičům.docx

                                                                                                                                                                                      Hana Martínková


Nástup do školy v lednu 2021

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 23.prosince 2020 č. 1377 se  do školy 4.ledna 2021 vrací k prezenční výuce pouze žáci 1. a 2.třídy a budou se vyučovat dle rozvrhu stanoveného na začátku školního roku 2020/21; příchod do školy 1.třída v 7:40h, 2.třída v 7:50h.

Žáci 3. - 9. třídy se vrací k distančnímu způsobu výuky podle rozvrhu stanoveném v listopadu 2020.

Školní jídelna: pro žáky vzdělávané prezenční formou probíhá stravování standardně, distančně vzdělávaným žákům bude umožněn odběr jídla podobně jako při podzimní uzavírce školy s tím, že všem přihlášeným strávníkům budou svačiny a obědy automaticky odhlášeny. Budou-li se žáci chtít stravovat, přihlásí je zákonní zástupci prostřednictvím stránek www.strava.cz nebo telefonicky u vedoucí ŠJ.

Školní družina: družina bude v provozu pro prezenčně vzdělávané žáky.

 

Toto opatření je zatím platné pro období 4. - 22.ledna 2021. O případných změnách budete včas informováni prostřednictvím tohoto webu.

Ing. Hana Martínková - ředitelka školy

 

 

 

                                                                                                          

kluk