Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně

Aktuálně

06.03.2021

- minimálně další dva následující týdny (08. - 21.03.) bude škola uzavřena; předškoláci pokračují v distanční výuce, úkoly si vyzvedávají a splněné opět ukládají do stolu, který je  umístěn u hlavního vchodu do základní školy. Termíny vám sdělila učitelka vašich dětí. Vzhledem k tomu, že předškoláci mají výuku povinnou, je povinné i vyzvedávání a odevzdávání zpracovaných úkolů v daném termínu. 

 

- 3. - 9. třída pokračuje v distanční formě výuky podle stálého rozvrhu; žáci 1. a 2.třídy budou mít úkoly připraveny v zásuvce stolu, který je umístěn u vchodu do základní školy - systém je stejný jako při podzimním uzavření školy. Bližší informace získáte u třídních učitelek.

 

Pro předškoláky i žáky základní školy platí, že i v době výuky "na dálku" se mohou stravovat ve školní jídelně (cena obědu je dotována stejně jako při prezenční výuce); předškoláci si oběd vyzvednou do jídlonosiče, žáci ZŠ mají stanoven časový rozvrh, kdy se mohou naobědvat v ŠJ. 

Ing. Hana Martínková - ředitelka školy


28.02.2021

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády ČR se od 1.března 2021 uzavírá provoz mateřské školy. Protože si uvědomuji, že mezi oznámením o uzavření a vlastní realizací je velice krátký časový úsek, jsou učitelky připraveny ještě v pondělí v nezbytných případech na děti dohlédnout, než si zákonní zástupci zajistí vše potřebné v zaměstnání či jiný způsob hlídání dětí.

Od 1.března 2021 je také uzavřena základní škola. V tomto týdnu probíhají jarní prázdniny, jaká bude organizace výuky od 8.března, se dozvíte na tomto místě ke konci týdne, případně vás budou kontaktovat třídní učitelky vašich dětí.

Ing. Hana Martínková - ředitelka školy


Vážení rodiče,

podle posledních informací z jednání vlády bude distanční forma výuky pokračovat i během příštího týdne, tj. do čtvrtka 28.01.2021. I z tohoto důvodu jsem pro Vás připravila informace k pololetnímu hodnocení žáků.

Stáhněte si prosím následující dokument - dopis_rodičům.docx

                                                                                                                                                                                      Hana Martínková


Nástup do školy v lednu 2021

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 23.prosince 2020 č. 1377 se  do školy 4.ledna 2021 vrací k prezenční výuce pouze žáci 1. a 2.třídy a budou se vyučovat dle rozvrhu stanoveného na začátku školního roku 2020/21; příchod do školy 1.třída v 7:40h, 2.třída v 7:50h.

Žáci 3. - 9. třídy se vrací k distančnímu způsobu výuky podle rozvrhu stanoveném v listopadu 2020.

Školní jídelna: pro žáky vzdělávané prezenční formou probíhá stravování standardně, distančně vzdělávaným žákům bude umožněn odběr jídla podobně jako při podzimní uzavírce školy s tím, že všem přihlášeným strávníkům budou svačiny a obědy automaticky odhlášeny. Budou-li se žáci chtít stravovat, přihlásí je zákonní zástupci prostřednictvím stránek www.strava.cz nebo telefonicky u vedoucí ŠJ.

Školní družina: družina bude v provozu pro prezenčně vzdělávané žáky.

 

Toto opatření je zatím platné pro období 4. - 22.ledna 2021. O případných změnách budete včas informováni prostřednictvím tohoto webu.

Ing. Hana Martínková - ředitelka školy

 

 

 

                                                                                                          

kluk