prosinec 2023Měsíční tematický plán školní družiny 2023/2024

2. oddělení

 

 

Měsíc:

Prosinec

Motto:

 

Vánoce, Vánoce přicházejí

Hlavní cíle:

 

Výroba adventní dekorace, práce s různým materiálem, seznámení s tradicemi adventního času, vánoční výzdoba ŠD 

Rekreační a odpočinková činnost  

Rozhovory o lidových tradicích a zvycích, společná četba, odpočinek na koberci

Zájmová činnost:

 

Přírodovědná

Vycházka do přírody, pozorování změn přírody

Esteticko-výchovná

Výtvarná činnost: rezerváž zmizíkem

 

Dramatická činnost: „O dvanácti měsíčkách“

 

Hudební činnost: Poslech a zpěv koled

Pracovně-technická

 

Výroba vánoční dekorace, práce s tabletem

Tělovýchovně-sportovní

 

Vycházky do okolí, skok přes švihadlo

Společensko-vědní

Rozhovory na téma advent, Vánoce – zvyky, tradice

 

Body zájmovou činností splněné v ŠVP

 

2c), 3a), 4c, 5c, 6a), 6b), 6c), 6d),7a), 7b

Venkovní aktivity

 

Vycházky do přírody

Akce:

Vánoční jarmark

 

 

 


kluk