Akce školy

Věda před radnicí

Dne 21. 10. 2021 se žáci 6. třídy zúčastnili populárně naučné akce "Věda před radnicí", která se však díky špatnému počasí nekonala na náměstí, ale v aule ekonomické fakulty.

Zobrazit článek

Akce školy

Jazykové animace v němčině

Ve středu 20. 10. 2021 přijela poprvé navštívit naši školu tzv. jazyková animátorka Alena Svobodová z Plzně, aby ve všech třídách jednak ukázala, v čem spočívá její práce, ale hlavně aby u dětí pokud možno odbourala předsudky o němčině jako o jazyku tvrdém, nezajímavém, který není nutné se učit.

Zobrazit článek

Nejednalo se o fyzický odchyt domácích zvířat, ale o výtvarné zachycení pastelkou či fixem :)

Zobrazit článek

Volnočasové aktivity

DEN ZA OBNOVU LESA 2021

DEN ZA OBNOVU LESA 2021 - DEN, KTERÝ NÁS ZNOVU SPOJÍ

Zobrazit článek

Projektová činnost

Dvě třídy v novém

Zobrazit článek

Aktuality MŠ

Hazlovská pouť

Zobrazit článek

spolu_logo.pngZákladní škOla a mateřská škola Hazlov - Začít spolu

Náš vzdělávací program je pro děti v mateřské škole a žáky na prvním stupni základní školy.

  1. Přizpůsobuje se dítěti a zdůrazňuje podnětné prostředí ve třídě.
  2. Umožňuje, ba dokonce prosazuje inkluzi dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
  3. Děti a žáci pracují podle svých schopností, znalostí, ale i zájmu.
  4. Děti i žáci se učí samostatnosti, odpovědnosti, aktivitě při řešení problému.

Více o programu

kluk