Ve dnech, kdy žáci II. stupně mohli začít také chodit opět do školy na konzultace, jsme se v rámci hodin přírodopisu a zeměpisu věnovali praktické výuce a poznávání přírody. Vzhledem k počasí nebylo možné jít pokaždé na vycházku do okolí a provádět biologická pozorování tam. V tom případě jsme procvičovali práci s mikroskopem.

Zobrazit článek

Akce školy

ŠKOLA TROCHU JINAK

V hazlovské škole to začalo opět ožívat dětmi z prvního stupně. Od pondělí 25.5. se tu scházejí ve třech skupinách. Dopolední opakování učiva hlavních předmětů vystřídá odpolední všestranná a zájmová činnost.

Zobrazit článek

CHVÁLÍME ZA AKTIVITU, DO KTERÉ SE ZAPOJÍ I RODIČE.

Zobrazit článek

Volnočasové aktivity

OLYMPIJSKÝ OHEŇ ZHASNUL

Týden utekl jako voda a příměstský tábor s táborovou hrou - LETNÍ OLYMPIJSKÉ HRY, byl ukončen. Náš olympijský oheň sice zhaznul, ale zážitky a pořádně protažená těla sportovců, zůstanou v paměti všech táborníků i vedoucích ještě dlouho. Alespoň tak míníme podle reakcí dětí.

Zobrazit článek

Projektová činnost

Dvě třídy v novém

Zobrazit článek

Aktuality MŠ

Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy v termínu 4. - 11.května 2020 včetně

Zobrazit článek

spolu_logo.pngZákladní škOla a mateřská škola Hazlov - Začít spolu

Náš vzdělávací program je pro děti v mateřské škole a žáky na prvním stupni základní školy.

  1. Přizpůsobuje se dítěti a zdůrazňuje podnětné prostředí ve třídě.
  2. Umožňuje, ba dokonce prosazuje inkluzi dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
  3. Děti a žáci pracují podle svých schopností, znalostí, ale i zájmu.
  4. Děti i žáci se učí samostatnosti, odpovědnosti, aktivitě při řešení problému.

Více o programu

kluk