Drobečková navigace

Úvod > O škole > Pár slov ke škole > Současný život školy

     O počtech 500 žáků, které uvádí historické prameny, se nám může v současné době jenom zdát. Přesto nebo právě proto se snažíme poskytnout našim svěřencům to nejlepší zázemí pro jejich školní práci.

 

CO DNES MŮŽEME NABÍDNOUT ?

 

Ø  1. i 2.stupeň vzdělávání;

Ø  s nízkým počtem žáků ve třídě  individuální přístup učitelů k jednotlivcům

Ø  hromadný nákup pracovních a poznámkových sešitů, pomůcek na výtvarnou výchovu, rýsovacích potřeb

Ø  na 1. stupni vzdělávací program „Začít spolu“ (https://www.zacitspolu.eu/o-programu/o-programu-zacit-spolu/ ), který svými principy vede dítě k větší samostatnosti, rozvíjí dětské řečové dovednosti; žáci postupně získávají stejné množství znalostí a dovedností jako v běžné třídě, zajímavější je však cesta, která k daným cílům vede

Ø  slovní hodnocení v 1.-3.třídě, kterým se snažíme pozitivně motivovat jak dítě, tak i jeho rodiče k dalším úspěchům a nenásilnou formou doporučujeme, kde přidat; ve 4.-5.třídě kombinujeme slovní hodnocení a klasifikaci; žáci 2.stupně jsou klasifikováni

Ø  výuku anglického jazyka již od první třídy, německého jazyka od sedmé třídy

Ø  týmovou práci; zajímá nás, zda žáci dokáží společně komunikovat, řešit problémy, vyhledávat informace a využívat získané poznatky v praxi, upřednostňujeme badatelskou a kreativní formu vzdělávání

Ø  využívání tří daltonských principů na 2.stupni: svoboda = zodpovědnost; samostatnost; spolupráce

Ø  pravidelné zařazování projektových dnů s využitím daltonských listů
s rozšiřujícími úkoly pro nadanější žáky;

Ø  výuku žáků, kteří potřebují k zvládnutí látky delší čas, nad stanovený rozvrh,

Ø  účast se sportovních, vědomostních a kreativních soutěžích

Ø  velice dobré materiální zázemí – nově vybudovaná počítačová učebna a učebna přírodopisu; v plánu máme vybudování učebny matematiky a robotiky, chemie, fyziky, jazyků, žákovských dílen; využíváme všech vhodných dotací a projektů;

Ø  za příjemného počasí výuku ve venkovní učebně

Ø  lyžařský a vodácký kurz, školu v přírodě, v průběhu hlavních prázdnin letní příměstský tábor

Ø  rodičům a žákům týdenní plány, aby měli přehled o výuce, domácí přípravě, testech

Ø  pravidelná sezení rodič - žák – učitel; naším cílem je lépe se vzájemně poznat s rodiči i žákem

Ø  ve spolupráci s DDM a školní družinou Františkovy Lázně nabízíme celou řadu volnočasových aktivit za přijatelnou cenu

Ø  pro dojíždějící žáky, kteří projeví zájem, zřizovatel školy nabízí dopravu do školy a zpět ŠKOLNÍM  AUTOBUSEM

Ø  samozřejmostí je činnost školní družiny – ráno od 6:00 do 7:40, po vyučování od 11:40 do 16:00 hodin

 

Chcete se ptát?

Využijte emaily pedagogických pracovníků

(https://www.zshazlov.cz/pedagogicky-sbor ),

tel. číslo 355335174,

osobní setkání.

 

Ing. Hana Martínková, ředitelka školy

 

 

kluk