březen 2024Měsíční tematický plán školní družiny 2023/2024

2.oddělení

 

Měsíc:

Březen

Motto:

 

Sychravé počasí

Hlavní cíle:

 

Pozorování probouzející se přírody, sledování změn v přírodě, základy zdravovědy, části těla, jak tělo funguje

Rekreační a odpočinková činnost  

Společenské hry, hádanky, odpočinek na koberci, individuální četba

Zájmová činnost:

 

Přírodovědná

Pozorování změn v přírodě, základy zdravovědy, části těla

 

Esteticko-výchovná

Výtvarná činnost: různé výtvarné techniky s jarní tématikou

 

Dramatická činnost: dramatizace první pomoci

 

Hudební činnost: poslech a zpěv písní s jarní tématikou

Pracovně-technická

 

Jarní výzdoba družiny

Tělovýchovně-sportovní

 

Pohybové hry v přírodě

Společensko-vědní

Práce s encyklopedií a tabletem

 

Body zájmovou činností splněné v ŠVP

 

2c, 3a,b, 4b,c, 5a,b,c,d, 6a,b,c,d

Venkovní aktivity

 

Pohybové hry v přírodě

Akce:

 

 

 


kluk