Drobečková navigace

Úvod > O škole > Projektová činnost

Projektová činnost


Štítky:

Dvě třídy v novém

Více

Publikováno 5. 11. 2019 20:09

Krok za krokem ke škole třetího tisíciletí s MASKou

je název projektu, na jehož realizaci jsme žádali o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj. Žádost byla postavena "megalomansky", přesto však nezískala potřebný počet bodů pro realizaci.

Více

Publikováno 22. 10. 2018 20:25

Výuka přírodovědných předmětů s PASCem

I ve školním roce 2018/19 pokračujeme v realizaci projektu financovaného EU a státním rozpočtem jako partneři Institutu pro regionální spolupráci o.p.s. Brno s názvem "Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných projektů".

Více

Publikováno 22. 10. 2018 20:15

Etwinning 2018

Letos se do etwinningového projektu opět zapojili mladší žáci. Na podzim jsme s páťáky začali hledat zahraniční přátele pro dopisování v angličtině. Zpočátku se nám nedařilo, ale na druhý pokus jsme uspěli se školou v severní Itálii a založili jsme spolu projekt Let ´s be friends(Buďme přáteli), který začal v lednu a bude probíhat do konce května. Během prvního měsíce se k nám aktivně připojila ještě jedna malá škola z Turecka. Žáci představili sebe a své školy nejen v ilustrovaných ručně ...

Více

Publikováno 6. 4. 2018 8:41

Krok za krokem ke škole třetího tisíciletí

je název našeho zatím posledního projektu, který je tentokrát investičního charakteru a měl by nám pomoci zmodernizovat učebny pro žáky 2. stupně. Jeho náplní je rekonstrukce 5 učeben - učebny matematiky, přírodopisu, zeměpisu, cizích jazyků a informatiky. Nejenom že uvedené učebny budou disponovat novým moderním nábytkem, interaktivní tabulí (což už by měl být v dnešní době standard), ale chtěli bychom zajistit i jejich odhlučnění akustickými panely a vybavit je moderními pomůckami pro ...

Více

Publikováno 3. 4. 2018 16:31

Přírodovědné předměty v popředí

Přírodovědné předměty - fyzika, chemie, přírodopis, předměty, se kterými mnozí žáci více či méně bojují a příliš je nezajímají. Současný trh práce je ale přesycen humanitně zaměřenými povoláními, je třeba vést žáky již v základním vzdělávání k zájmu o techniku, chemii, biologii. I my se v naší škole snažíme probudit v žácích zájem o tyto obory, začali jsme využívat modelu Tvořivá škola, pokoušíme se o badatelskou výuku a hlavně jsme přivítali nabídku Institutu pro regionální spolupráci v ...

Více

Publikováno 3. 4. 2018 16:29

Rozvoj kreativity v přírodovědných předmětech

Cílem projektu je zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol, podnícení a rozvoj jejich kreativity, a to zapojením žáků do výuky formou experimentální výuky. Cíle bude dosaženo podporou vzájemného učení škol formou podpory škol jako center kolegiální podpory v oblasti přírodovědných předmětů. Zkušenosti budou předávány právě vzájemným síťováním škol, které v současné době v českém prostředí absentuje. V rámci projektu vznikne síť 42 českých základních škol.

Více

Publikováno 3. 4. 2018 16:29

Další "šablonová" příležitost

Jak jsme vás již několikrát informovali, začali jsme od nového školního roku v mateřské škole a na 1. stupni vyučovat podle zásad programu Začít spolu. Všichni aktéři se zúčastnili letních škol, aby načerpali prvotní informace, ty ale stačily pouze na rozjezd. Proto jsme uvítali Výzvu č. 02_016_22 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, která nabízí finanční zabezpečení kromě jiného dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a supervize.

Více

Publikováno 3. 4. 2018 16:27

Výzva č.22

Základní škola a mateřská škola Hazlov, okres Cheb, příspěvková organizace. Název projektu: Chceme se zlepšovat. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001289. Období realizace: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2018. Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Z finančních prostředků v celkové výši 805.294,- Kč hradíme následující aktivity:

Více

Publikováno 3. 4. 2018 16:26

Moderní učitel 21. století - spolupráce s ČVUT

Moderní učitel 21. století - roční projekt, ve kterém jsme figurovali jako partneři ČVUT Praha a jehož smyslem bylo pozvednout úroveň informační gramotnosti našich učitelů. Tento projekt je důkazem toho, že ne vždy a vše se nám povede. Naši učitelé získali tablety, se kterými se víceméně samostatně naučili pracovat, zúčastnili se několika školení, ale velký efekt tento projekt nepřinesl ani jim, ani škole.

Více

Publikováno 3. 4. 2018 16:25


kluk