Drobečková navigace

Úvod > O škole > Pár slov ke škole > Historie hazlovské školy

Historie hazlovské školy

       Jak bylo dříve …

     Dle Kroniky obecné školy v Hazlově, která je uložena v hlavním státním archivu v Mnichově, je existence školy v Hazlově doložena od roku 1695. „Na svatého Jiří, v pondělí 24. dubna 1695, obdržel učitel Adam Joseph Dietl z rukou svobodného pána Antona Ferdinanda von Mossern ustavující dekret“. V této listině je také uvedeno jméno zemřelého učitele Johanna Andrease Pürnera. Se všeobecným vzděláváním měla tato škola jen velmi málo společného. Jednalo se vlastně pouze o jednotřídky s velmi omezeným rozsahem učiva.

 

     V poslední čtvrtině 19. století se škola potýkala s nedostatkem místností. Počet žáků narůstal (pohyboval se kolem 500 žáků) a navíc byla v roce 1876 povolena i pátá třída. Tehdejší budova měla pouze tři učebny, proto musely být dvě učebny umístěny v soukromých budovách.

     Vysoký počet žáků ve třídách nebyl jediným problémem. Chyběly učebny a muselo se bojovat i o každého dalšího učitele. Proto téma „školní budova“ bylo nejednou bodem jednání na obecní radě.

 

     Vyřešení problému se naskytlo v nabídce továrníka Josefa Palmeho. Ten si v roce 1899 koupil od továrníka Bareuthera továrnu spolu s výstavným obytným domem, který je s největší pravděpodobností dílem chebského architekta a stavitele Adama Haberzettla. Tuto rozsáhlou budovu nabídl továrník Palme obci k odkoupení.

     Po přestavbě, která proběhla rychlým tempem během letních měsíců, mohla být nová budova školy 3. 11. 1907  vysvěcena. Této slávy se zúčastnilo veškeré žactvo, učitelský sbor, místní spolky a mnoho čestných hostů.

 

     V roce 1908, v roce 60. výročí vlády Jeho výsosti Františka Josefa, podal ředitel školy na obci žádost, aby škola byla přejmenována na „Národní školu císaře Franze Josefa I.“ Tato žádost byla schválena dne 29. 9. 1908 C. K. ministerstvem pro kulturu a výuku.

 

     V roce 1974 byla ke škole přistavěna budova pro 1. stupeň, ve které je v současné době umístěna i mateřská škola a školní družina,  a v letech 2014 – 2015 prostorná tělocvična.

škola_01.jpg

kluk