Drobečková navigace

Úvod > O škole > Pedagogický sbor

Pedagogický sbor

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny všech pedagogických pracovníků jsou stanoveny na:

STŘEDA - 13:45 - 14:15

Konzultační hodiny jsou určeny k řešení problémů žáků ve skupině RODIČ - ŽÁK - UČITEL, v této době si rodiče také mohou sjednat schůzku na dobu, která bude oběma stranám vyhovovat.

Vedení školy

Ing.Hana Martínková ředitelka školy, 9.třída - český jazyk 8., matematika 9. tř., angl.jazyk 9. tř. martinkova@zshazlov.cz

Mgr.Daniela Petrželová

zástupce zástupkyně ředitelky školy, 3.třída - předměty 3.třídy  petrzelova@zshazlov.cz

Mgr.Alena Šimková

výchovná poradkyně, 7.třída, matematika 6., 7.,8.tř., chemie 8.tř., občanská výchova 7.tř., výchova ke zdraví 7.tř.,svět práce 9.tř., tělesná výchova 4., 5. tř., 6.- 9. tř. dívky simkova@zshazlov.cz

Pedagogický sbor 2020/2021

Václav Burian 8.třída, dějepis 6.- 9.tř., zeměpis, občanská výchova 8. tř., svět práce 8.tř., tělesná výchova 2.stupeň hoši, sportovní hry 6.,7.tř. burian@zshazlov.eu
Mgr.Lenka Drozdeková 2.třída - předměty 2.třídy drozdekova@zshazlov.cz
Mgr.Irena Heczková 9.třída - anglický jazyk 4., 5.tř., německý jazyk 7.-9., přírodopis 6.-9., zeměpis 6.,výchova ke zdraví 8., občanská výchova 9. tř., heczkova@zshazlov.cz
Mgr.Ilona Kindlová 1.třída - český jazyk, matematika, prvouka, výtvarná výchova, svět práce 1.tř., hudební výchova 1., 5., 6., 7.tř.

kindlova@zshazlov.cz

Jiří Martínek správce PC sítě, fyzika 2.st., informatika 5. - 9.tř., chemie 9.tř., zeměpis 8.tř., sportovní hry 9.tř.

martinek@zshazlov.cz

Michaela Krnáčová 5.třída - český jazyk, matematika, přírodověda, výtvarná výchova, pracovní činnosti 5.tř., hudební výchova 4.tř.;  krnacova@zshazlov.cz
Tereza Zenefelsová 4.třída - český a anglický jazyk, matematika, přírodověda, vlastivěda, výtvarná výchova, pracovní činnosti 4.tř. zenefelsova@zshazlov.cz
Bc.Adéla Zýková 6.třída - český jazyk 6.,7.,8.,9.tř., anglický jazyk 6. - 8.tř., občanská výchova 6.tř. zykova@zshazlov.cz
Vlasta Cicková 4.třída - asistentka pedagoga; výtvarná výchova 6. - 9.tř., svět práce 6.tř.

cickova@zshazlov.cz    

Eliška Bláhová 3.třída - asistentka pedagoga; vychovatelka ŠD

blahova@zshazlov.cz      

Ludmila Harazinová 1.třída - asistentka pedagoga harazinova.l@zshazlov.cz 
Nikol Jurdová 7.třída - asistentka pedagoga jurdova@zshazlov.cz 
Monika Panenková 5.třída - asistentka pedagoga panenkova@zshazlov.cz  
Petra Šulková 6.třída - asistentka pedagoga sulkova@zshazlov.cz 
Veronika Franková vychovatelka ŠD frankova@zshazlov.cz

 

kluk