Drobečková navigace

Úvod > O škole > Pedagogický sbor

Pedagogický sbor

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny všech pedagogických pracovníků jsou stanoveny na:

STŘEDA - 13:45 - 14:15

Konzultační hodiny jsou určeny k řešení problémů žáků ve skupině RODIČ - ŽÁK - UČITEL, v této době si rodiče také mohou sjednat schůzku na dobu, která bude oběma stranám vyhovovat.

Vedení školy

Ing.Hana Martínková ředitelka školy - matematika 9. tř., anglický jazyk 9. tř. martinkova@zshazlov.cz

Mgr.Daniela Petrželová

zástupkyně ředitelky školy - matematika, vlastivěda 4.tř, anglický jazyk 2., 4.tř. petrzelova@zshazlov.cz

Mgr.Alena Šimková

výchovná poradkyně, 8.třída, matematika 6., 7.,8.tř., chemie 8.tř., občanská výchova 8.tř., výchova ke zdraví 7.,8.tř.,svět práce 9.tř., tělesná výchova 5. tř., 6.- 9. tř. dívky simkova@zshazlov.cz

Pedagogický sbor 2021/2022

Václav Burian 9.třída, dějepis 8.- 9.tř., zeměpis, občanská výchova 9. tř., svět práce 8.tř., tělesná výchova 2.stupeň hoši, sportovní hry 6. - 9.tř. burian@zshazlov.cz
Mgr.Lenka Drozdeková 1.třída - předměty 1.třídy drozdekova@zshazlov.cz
Mgr.Irena Heczková 6.třída - anglický jazyk 3., 5.tř., německý jazyk 7.-9., přírodopis 6.-9., zeměpis 6., občanská výchova 6. tř., přírodovědná praktika 6. - 7.tř. heczkova@zshazlov.cz
Ing.Jana Katinová 5.třída - český jazyk, matematika, přírodověda, vlastivěda, výtvarná výchova, svět práce 5.tř., dějepis 6., 7. tř.

katinova@zshazlov.cz

Mgr.Ilona Kindlová 2.třída - český jazyk, matematika, prvouka, výtvarná výchova, svět práce 2.tř., hudební výchova 2., 5., 6., 7.tř.

kindlova@zshazlov.cz

Jiří Martínek správce PC sítě, fyzika 6.- 9.tř., informatika 6. - 9.tř., chemie 9.tř., zeměpis 7., 8.tř., 

martinek@zshazlov.cz

Michaela Krnáčová 3.třída - český jazyk, matematika, prvouka, výtvarná výchova, pracovní činnosti 3.tř., český jazyk 6.tř.;  krnacova@zshazlov.cz
Tereza Zenefelsová 4.třída - český jazyk 4., informatika 4., 5.tř., přírodověda 4.tř., hudební výchova 3.,4.tř.,výtvarná výchova 4.tř., pracovní činnosti 4.tř., tělesná výchova 2.- 4.tř. zenefelsova@zshazlov.cz
Bc.Adéla Zýková 7.třída - český jazyk 7.,8.,9.tř., anglický jazyk 6. - 8.tř., občanská výchova 7.tř. zykova@zshazlov.cz
Vlasta Cicková 5.třída - asistentka pedagoga; výtvarná výchova 6. - 9.tř., svět práce 6.tř., rukodělné činnosti 8. - 9.tř.

cickova@zshazlov.cz    

Eliška Bláhová 4.třída - asistentka pedagoga; vychovatelka ŠD

blahova@zshazlov.cz      

Simona Břeňová 8.třída - asistentka pedagoga  brenova@zshazlov.cz
Ludmila Harazinová 2.třída - asistentka pedagoga harazinova.l@zshazlov.cz 
Monika Panenková 6.třída - asistentka pedagoga panenkova@zshazlov.cz 
Markéta Rybárová 1.třída - asistentka pedagoga rybarova@zshazlov.cz  
Petra Šulková 7.třída - asistentka pedagoga sulkova@zshazlov.cz 
Veronika Franková vychovatelka ŠD frankova@zshazlov.cz

 

kluk