Drobečková navigace

Úvod > O škole > Pedagogický sbor

Pedagogický sbor

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny všech pedagogických pracovníků jsou stanoveny na:

STŘEDA - 13:45 - 14:15

Konzultační hodiny jsou určeny k řešení problémů žáků ve skupině RODIČ - ŽÁK - UČITEL, v této době si rodiče také mohou sjednat schůzku na dobu, která bude oběma stranám vyhovovat.

Vedení školy

Ing.Hana Martínková ředitelka školy, český jazyk 8. tř., angl.jazyk 9. tř. martinkova@zshazlov.cz

Mgr.Hana Jarochová

zástupkyně ředitelky školy, český jazyk 6.,7. tř., zeměpis 6.tř., jarochova@zshazlov.cz

Mgr.Marcela Vítů

výchovná poradkyně a preventistka, 8.třída, matematika, chemie 2.stupeň, svět práce 9.tř. vitu@zshazlov.cz

Pedagogický sbor 2018/2019

Václav Burian 6.třída, dějepis 6.- 9.tř., zeměpis, přírodopis 8., 9.tř., občanská výchova 6. tř., tělesná výchova 2.stupeň hoši, sportovní hry 7.tř. burian@zshazlov.eu
Mgr.Lenka Drozdeková 3.třída - všechny předměty + tělesná výchova 2. třída drozdekova@zshazlov.cz
Mgr.Libuše Ebrová 4.třída - český jazyk 4. tř., anglický jazyk 5., 6., 7., 8., 9. tř., výtvarná výchova 4. tř., ebrova@zshazlov.cz
Mgr.Ilona Kindlová 2.třída - český jazyk, matematika, vlastivěda, výtvarná výchova +hudební výchova 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. tř.

kindlova@zshazlov.cz

Jiří Martínek správce PC sítě, Fy 2.st., Inf 5. - 9.tř., občanská výchova 8., 9.tř., sport.hry 6., 7. tř., svět práce 8., 

martinek@zshazlov.cz

Klára Nechutná 5.třída - všechny předměty nechutna@zshazlov.cz
Mgr.Daniela Petrželová 1.třída - český jazyk, matematika, anglický jazyk, prvouka, výtvarná výchova, pracovní činnosti + anglický jazyk 4.tř., petrzelova@zshazlov.cz
Mgr.Alena Šimková 9.třída,matematika 4. tř, přírodověda, vlastivěda 4.tř., zeměpis 6., 7. tř., výchova ke zdraví 7. , 8. tř., tělesná výchova 4.+ 5., 6. - 9. tř.dívky simkova@zshazlov.cz
Eva Šímová 7.třída, český jazyk 7., 9. tř., německý jazyk 7. - 9. tř. simova@zshazlov.cz
Vlasta Cicková výtvarná výchova 6. - 9. tř., pracovní činnosti 6. tř.. cickova@zshazlov.cz
Vlasta Cicková 3.třída - asistentka pedagoga  
Tereza Králová 1.třída - asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD kralova@zshazlov.cz
Nikol Jurdová 5. třída - asistentka pedagoga  
Jana Šilerová vychovatelka ŠD silerova@zshazlov.cz

 

kluk