Drobečková navigace

Úvod > O škole > Pedagogický sbor

Pedagogický sbor

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny všech pedagogických pracovníků jsou stanoveny na:

PONDĚLÍ - 13:45 - 14:15

Konzultační hodiny jsou určeny k řešení problémů žáků ve skupině RODIČ - ŽÁK - UČITEL, v této době si rodiče také mohou sjednat schůzku na dobu, která bude oběma stranám vyhovovat.

Vedení školy

Ing.Hana Martínková ředitelka školy - matematika 9. tř., anglický jazyk 9. tř. martinkova@zshazlov.cz

Mgr.Daniela Petrželová

zástupkyně ředitelky školy - český jazyk 5.tř., vlastivěda 5.tř, anglický jazyk 4.tř. petrzelova@zshazlov.cz

Mgr.Alena Šimková

výchovná poradkyně, 9.třída, matematika 6., 7.,8.tř., chemie 8.tř., občanská výchova 9.tř., svět práce 9./8.tř., tělesná výchova  6.- 7. tř., 8.-9.tř.dívky simkova@zshazlov.cz

Pedagogický sbor 2022/2023

Václav Burian dějepis 9.tř., zeměpis 9. tř., přírodopis 9.tř., tělesná výchova 2.stupeň hoši,  burian@zshazlov.cz
Mgr.Lenka Drozdeková 2.třída - předměty 2.třídy drozdekova@zshazlov.cz
Mgr.Irena Heczková 7.třída - anglický jazyk 5.tř., německý jazyk 7.-9., přírodopis 6.-8., zeměpis 6. - 8.tř., občanská výchova 7. tř., přírodovědná praktika 6. - 7.tř. heczkova@zshazlov.cz
Ing.Jana Katinová 3.třída - předměty 3.třídy, dějepis 7.,8. tř.

katinova@zshazlov.cz

Mgr.Ilona Kindlová 1.třída - předměty 1.třídy

kindlova@zshazlov.cz

Kristýna Marklová 6.třída - český jazyk 6.tř., dějepis 6.tř., anglický jazyk 3.tř., sportovní hry 6. - 7.tř., občanská výchova 6.tř.  
Bc.Jiří Martínek správce PC sítě, fyzika 6.- 9.tř., informatika 6. - 9.tř., chemie 9.tř., svět práce 8./9.tř., sportovní hry 6. - 7.tř.

martinek@zshazlov.cz

Michaela Krnáčová 4.třída - český jazyk, matematika, vlastivěda, přírodověda, výtvarná výchova, pracovní činnosti, hudební výchova, svět práce  - 4.tř., svět práce - 6.tř. krnacova@zshazlov.cz
Tereza Zenefelsová 5.třída - matematika, přírodověda, hudební výchova - 5.tř., tělesná výchova 3.,4., 5.tř., informatika 4., 5.tř.,  3.,4.tř.,výtvarná výchova 5.tř., pracovní činnosti 5.tř. zenefelsova@zshazlov.cz
Bc.Adéla Zýková 8.třída - český jazyk 6. - 9.tř., anglický jazyk 6. - 8.tř., občanská výchova 8.tř. zykova@zshazlov.cz
Vlasta Cicková 6.třída - asistentka pedagoga; výtvarná výchova 6. - 9.tř., tvořivé činnosti 8. - 9.tř.

cickova@zshazlov.cz    

Eliška Bláhová, Dis. 5.třída - asistentka pedagoga; vychovatelka ŠD

blahova@zshazlov.cz      

Simona Břeňová 9třída - asistentka pedagoga  brenova@zshazlov.cz
Ludmila Harazinová 3.třída - asistentka pedagoga harazinova.l@zshazlov.cz 
Monika Panenková 7.třída - asistentka pedagoga panenkova@zshazlov.cz 
Markéta Rybárová 1. - 2.třída - asistentka pedagoga rybarova@zshazlov.cz  
Petra Šulková 8.třída - asistentka pedagoga sulkova@zshazlov.cz 
Veronika Franková vychovatelka ŠD frankova@zshazlov.cz

 

kluk