Drobečková navigace

Úvod > O škole > Pedagogický sbor

Pedagogický sbor

Konzultační hodiny

Osobní konzultace s jednotlivými pedagogickými pracovníky lze realizovat po telefonické, emailové dohodě či prostřednictvím zprávy v Bakalářích. 

 

Vedení školy

Ing.Hana Martínková ředitelka školy - matematika 9. tř., český jazyk 9. tř. martinkova@zshazlov.cz

Mgr.Daniela Petrželová

zástupkyně ředitelky školy - anglický jazyk 2. - 4.tř., český jazyk - literatura 9.tř., dějepis 9.tř. petrzelova@zshazlov.cz

Mgr.Alena Šimková

výchovná poradkyně, 6.třída, matematika 6., 7.,8.tř., chemie 8.tř., občanská výchova 6.tř., svět práce 9./8.tř., tělesná výchova  2.,4.tř. simkova@zshazlov.cz

Pedagogický sbor 2022/2023

Mgr.Lenka Drozdeková 1. třída - předměty 1.třídy drozdekova@zshazlov.cz
Mgr.Irena Heczková 8.třída - německý jazyk 7. - 9.tř., přírodopis 6. - 9.tř., zeměpis 6. - 9.tř., občanská výchova 8. tř., přírodovědná praktika 6. - 7.tř. heczkova@zshazlov.cz 
Ing.Jana Katinová 4.třída - český jazyk, matematika, vlastivěda, přírodověda, výtvarná výchova, svět práce  - 4.tř., dějepis 7.,8. tř. katinova@zshazlov.cz 
Mgr.Ilona Kindlová 2.třída - předměty 2.třídy, hudební výchova 3., 8. - 9.tř.

kindlova@zshazlov.cz 

Michaela Krnáčová

5.třída - český jazyk, matematika, vlastivěda, přírodověda, výtvarná výchova, hudební výchova, svět práce  - 5.tř., hudební výchova 4., 6., 7.tř.

krnacova@zshazlov.cz 

Roman

Kysilka

9.třída - anglický jazyk 5. - 9.tř., občanská výchova 9.tř., tělesná výchova 5.tř., 6. - 9. hoši

kysilka@zshazlov.cz 

Kristýna Marklová 7.třída - český jazyk 6. - 8.tř., dějepis 6.tř., občanská výchova 7.tř., tělesná výchova 6. - 9.tř. dívky, výchova ke zdraví 6. - 7. tř., sportovní hry 8. - 9.tř.,  marklova@zshazlov.cz 
Bc.Jiří Martínek správce PC sítě, fyzika 6.- 9.tř., informatika 6. - 9.tř., chemie 9.tř., svět práce 8./9.tř., sportovní hry 6. - 7.tř.

martinek@zshazlov.cz

Tereza Zenefelsová 3.třída - český jazyk, matematika, prvouka, tělesná výchova, výtvarná výchova - 3.tř., informatika 4., 5.tř.  zenefelsova@zshazlov.cz
Eliška Bláhová, Dis. 5.třída - asistentka pedagoga; vychovatelka ŠD

blahova@zshazlov.cz      

Kateřina Došková 9.třída - asistentka pedagoga doskova@zshazlov.cz 
Ludmila Harazinová 4.třída - asistentka pedagoga harazinova.l@zshazlov.cz 

Monika

Nožinová

7.třída - asistentka pedagoga nozinova@zshazlov.cz
Monika Panenková 8.třída - asistentka pedagoga; výtvarná výchova 6. - 9.tř., tvořivé činnosti 8. - 9.tř. panenkova@zshazlov.cz 

Radka

Prekopová

5.třída - asistentka pedagoga prekopova@zshazlov.cz
Markéta Rybárová 3.třída - asistentka pedagoga rybarova@zshazlov.cz  
Petra Šulková 6.třída - asistentka pedagoga sulkova@zshazlov.cz 
Veronika Franková vychovatelka ŠD frankova@zshazlov.cz

 

kluk