Drobečková navigace

Úvod > Týdenní plány > Týdenní plán 5.A > 3.školní týden, 18. - 22.září 2023

3.školní týden, 18. - 22.září 2023Datum konání:
18.9.2023
Datum ukončení:
22.9.2023

Třídní učitelka Michaela Krnáčová;
konzultační hodiny:  kdykoli po předchozí domluvě

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

• slovní druhy

• slova nadřazená, podřazená

• věta jednoduchá, souvětí

 

 

• opakovat slovní druhy a jak se na mě ptáme

Anglický jazyk

 

 

 

Matematika

• písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení

• zaokrouhlování

• geometrie - rovina, prostor 

 

 

Informatika

• prezentace mého já 

 

Přírodověda

• živá a neživá příroda

 

 

 

Vlastivěda

 

• Evropa

 

Hudební výchova

• Bedřich Smetana - tanec komediantů

- rytmické cvičení

 

 

 

Výtvarná výchova

• návrh podzimního skřítka

 

 

 

Svět práce

• tvorba 3D podzimního skřítka

 

 

 

Tělesná výchova

 

 

 

 


kluk