Drobečková navigace

Úvod > O škole > Archiv 2022/2023 > Odstartovali jsme centra aktivit

Odstartovali jsme centra aktivitPrvní centra aktivit ve čtvrté třídě se nesla v duchu živé a neživé přírody. Žáci ve třech skupinách po pěti si během tří dnů prošli centry matematika, český jazyk a ateliér.

V centru matematika si členové týmu zopakovali učivo třetího ročníku – zaokrouhlování na desítky a na stovky, pamětné sčítání a odčítání do 1000 a jednociferná až trojciferná čísla. U každého správného výsledku si zapisovali písmeno. Při seřazení písmen pak vyšla věta: K životu potřebujeme živou i neživou přírodu.

Centrum český jazyk bylo založené na vyhledávání informací z textu o živé a neživé přírodě. Děti vyhledávaly slova s měkkými, tvrdými a obojetnými souhláskami a se správným i/y je zařazovaly do předem určených domečků.

Nejoblíbenějším centrem aktivit byl ateliér, kde žáci tvořili slovní mrak na téma živá příroda zvlášť a poté na téma neživá příroda. Žáci pracovali s učebnicí, s porozuměním textu, s počítačem a s tabletem. Tvorba slovních mraků děti nadchla natolik, že si začaly tvořit doma i své vlastní slovní mraky.

Je fajn vidět a zažít, že práce čtvrťáky bavila. Všichni jsme si centra aktivit užili.


kluk