Magic BoxPráci na MagicBoxu mají děti velice v oblibě. Na interaktivním koberci plní děti úkoly dle měsíčních plánů. Témata, která plníme, jsou následující: Má vlast, Zvířátka ze statku, Les, Dopravní výchova. Každé téma obsahuje početní řadu, počáteční i konečnou slabiku, rozklad slov na slabiky, stavění rozloženého obrázku do celku, písničky za doprovodu dětí i bez doprovodu, malování. Vše je vytvořeno hravou a zábavnou tvorbou, které děti mají rády. Přesvědčte se.


kluk