Drobečková navigace

Úvod > O škole > Projektová činnost > Digitální učební materiály

Digitální učební materiályOvěřené digitální učební materiály : obsah jednotlivých sad zašleme na požádání e-mailem nebo je pod níže uvedenými názvy naleznete na webových stránkách :  http://www.dumy.cz

1) Český jazyk - 1.stupeň - Word 2010 (Kořen slova; Předpony; Vyjmenovaná slova - souhrn; Vyjmenovaná slova - souhrn 2; Předpony, přípony; Cizí slova; Cizí slova - abeceda; Obojetné souhlásky; Obojetné souhlásky - rozšiřující; Pravopisné protějšky; Měkké souhlásky; Tvrdé souhlásky; Interpunkce; Vlastní jména; Párové souhlásky; Druhy vět; Tvary slov; Vlastní jména zeměpisná; Souhlásky uprostřed slova; Abeceda)

2) Anglický jazyk - 3.-5.třída - SmartNotebook (Čísla 1-6; Čísla 1-12; Čísla 10-20; Barvy; Tvary; Tvary, barvy, čísla; Zvířata -angl.abeceda; Domácí zvířata; Zvířata v zoo; Vlajky a státy-angl.mluvící země; Vlajky a státy-evropské země; Oděvy; Ovoce; Zelenina; Roční období; Vánoce; Dny v týdnu; Měsíce v roce; Čísla 10-100; Sport, hry, volný čas)

3) Prvouka pro 1.třídu - Word 2010

4) Prvouka pro 2.třídu - Word 2010 (Školní rok, Den,Třída, Školní pomůcky, Život ve škole, Cesta do školy, Dopravní prostředky, Podzim, v lese, Stromy, Zvířata v lese, Podzim zahrada, Ovoce, Zelenina, Rodina, Doma, Domácí zvířata, Domov a bydliště, Naše zdraví, Zimní sporty)

5) Prvouka pro 3.třídu - Word 2010 (Domov, Cesta do školy, Krajina v okolí domova, Naše vlast, Orientace, Orientace v čase, Povolání, Lidské výtvory, Neživá příroda, Vzduch, Voda, Půda, Teplo a světlo, Houby, Rostliny, Rostliny 2, Živočichové, Živočichové 2, Lidské tělo, Ochrana přírody)

6) Matematika 4 - 1.pololetí - SmartNotebook (Jednoduché násobení zpaměti; Dělení dvojciferného čísla; Dělení se zbytkem; Počítáme se závorkami; Násobení do 1000 zpaměti; Dělení do 1000 zpaměti; Geometrické útvary; Jednotky času; Písemné sčítání do 1000; Písemné odčítání do 1000; Přirozená čísla do milionu A; Přirozená čísla do milionu B; Čtyřboký jehlan; Kontrolní opakování; Tucet; Slovní úlohy; Environmentální výuka a matematika; Co je co?; Opakování-1.pololetí; Matika pro šikovné)

7) Matematika 4 - 2.pololetí - SmartNotebook (Rozvinutý tvar; rozvinutý tvar 2; Pravoúhlý trojúhelník; Porovnávání čísla; Obvody; Obvod obdélníku; Zaokrouhlování čísel; Sšítání a odčítání zpaměti; Římské číslice; Písemné sčítání a odčítání do milionu; Pořadí výpočtů - sčítání, odčítání; Jednotky hmotnosti; Násobení do milionu zpaměti; Dělení do milionu zpaměti; Pořadí výočtů - násobení, dělení; Písemné násobení jednociferným číslem; Písemné násobení dvojciferným číslem; Obsah čtverce; Obsah obdélníku; Zlomky)

8) Přírodověda pro 4.třídu - PowerPoint 2010, SmartNotebook (Voda, vzduch; Půda; Stavba rostlin; Les; Listnaté keře a stromy; Houby; Jehličnaté stromy; Lesní podrost; Charakteristika; Živočichové; Domácí zvířata; Ptáci lesa; Živočichové v lese; Volně žijící zvířata; Význam lesa; Pole,louky; Zahrady; Včela medonosná; rostliny vod; Živočichové vod; Vztahy mezi organismy)

9) Vlastivěda pro 4.třídu - Word 2010 (Světové strany; Mapy; Sousední státy; ČR v Evropě; Historické země; Kraje ČR; Vodstvo ČR - české řeky; Vodstvo ČR - moravské a slezské řeky; Vodstvo ČR - přehradní nádrže; Vodstvo ČR - rybníky a jezera; České pohoří; Pohoří Moravy a Slezska; Česká města I.; Česká města II.; Moravská a slezská města; Praha I.; Praha II.; Památná místa naší vlasti; Stát a jeho představitelé; Symboly České republiky)

10) Přírodověda pro 5.třídu - PowerPoint 2010 ( Podnebí, Základní oblasti Země, Tropický pás, Mírný pás,Polární pás, Moře a oceány, ČR, Ochrana živ.prostředí, Soustava opěrná, Soustava svalová, dýchací, oběhová, trávicí, vylučovací, kožní, nervová, smyslová, rozmnožovací, Zdravý život, Lidské tělo - opakování )

11) Vlastivěda pro 5.třídu (Evropa - Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina)

12)  Zeměpis pro 6.třídu ( Sluneční soustava, Zeměpisná poloha, Otáčení Země, Země  a Slunce, Měsíc, Po čem šlapeme, Putující kontinenty, Hory a ostrovy, Bez vody není život, Vzdušný obal Země, podnebí, Půda, polární kraje, Tundra, les, Indiánské časy, Tvrdolisté lesy, Pouště, Savany, Deštný les )

13) Zeměpis pro 8.třídu ( Belgie, dánské, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Španělsko, Velká Británie )

14) Chemie pro 8.třídu (Atom - molekula, Bezpečnost, Halogeny, Hydroxidy a jejich názvosloví, Pomůcky, Chem.prvky I a II, ionty, Kovy - nekovy, Kyseliny, Názvosloví halogenidů, Názvy a značky prvků, Oxidy, Protonové číslo, Prvky a jejich vlastnosti, Směsi, Stavba atomu, Sulfidy, Voda, Vzduch)

15) Chemie pro 9.třídu (Aldehydy, Alkany, Alkeny, Alkiny, Alkoholy, Benzín, Bílkoviny, Deriváty uhlovodíků I a II, Estery, Halogenderiváty uhlovodíků, Karboxylové kyseliny, Organické látky, Paliva, Plasty, Ropa, Sacharidy, Tuky, Uhlovodíky, Zpracování ropy)

16) Matematika - geometrie ( Čtverec, Konvexní a nekonvexní trojúhelníky, Obdélník,Rovnoběžník, Trojúhelník, Kružnice, Dvě kružnice, Kosočtverec, Kruh, Kružnice a přímka, Lichoběžník, Osově souměrné útvary, Pravoúhlý trojúhelník, Rovnoramenný trojúhelník, Přímky, Rovnostranný trojúhelník, Středová souměrnost, Typ čtyřúhelníků, Úhel, Úhly v trojúhelníku)

17) Přírodopis 2.stupeň ( Kapradiny, Jehličnany, Stavba rostlinného těla, Rozmnožování rostlin, Květ, opylení, oplození, Plody a semena, Dvouděložné rostliny, Jednoděložné rostliny, Pes a kočka, Savci, Soustava opěrná, Soustava pohybová, Tělní tekutiny, Soustava oběhová, Soustava trávicí, Soustava dýchací, Ekosystém les, Hlodavci, Ekosystém  louka, Liliovité, kosatcovité )

18) Anglický jazyk 2.stupeň ( Food and drinks, Clothes, House and flat, Minulý čas slov.být, Minulý čas - pravidelná slovesa, Minulý čas - nepravidelná slovesa, Animals, Přítomný čas průběhový, Přítomný čas prostý, Date and time, Jobs, Weather, School, Sports, Countries, Tázací dovětky, Celebrations, English countries, People, Games )

ČTENÁŘSKÁ  GRAMOTNOST

Člověk a příroda - 2.stupeň ( Afrika, Atmosféra, Bakterie a viry, Časová pásma, Dovezení škůdci, Hlavonožci, Houby, Jižní Afrika, Korýši, Laviny, Lišejníky, Madagaskar, Mapa, Měkkýši, Názvy ostrovů, Odlesňování, Ohrožené pobřeží, Ostrovní pobřeží, Ostrovní safari, Pavouci, Ploštěnci, Podnebí, Člověk a pouště, Prvoci, Smog, Sopky uprostřed moře, Střední a východní Afrika, Světové hospodářství, Trosečník, Voda, Vyzkoušejte svého učitele, Vzhůru dolů, Zeměpisná poloha, Zoufalí ostrované, Žahavci, Žížaly )

Český jazyk - 1.stupeň ( U vody, Sluníčko, Září, Představujeme se, Jací jsme, Pozdravy, Lidová říkadla, Břicho, Hádej, Tchoř a oslík, Péče o zvířátko, Chování ve škole, Nemoc, Vodovodní kohoutek, Františkovy Lázně, Pohádka, Mléko, Veselé čtení )

Český jazyk - 2.stupeň ( Citáty o knihách, Zamyšlení před čtením, Karel Čapek, Čapek - Měl jsem psa a kočku, Čapek - mistr slova, Josef Čapek, Čapkova literatura, Čapek - Právní případ, Čapkova literatura 2, Čapkův humor, Čapkovy divadelní hry, R.U.R., R.U.R. 2, Čapek - životopis, Velká písmena, Tvarosloví, Přídavná jména, Stupňování příd.jmen )


kluk