září 2022Měsíční tematický plán školní družiny 2022/2023 - 2.oddělení 

 

Měsíc:

Září

Motto:

 

Škola už je tady

Hlavní cíle:

 

Vzájemné poznávání, navazování nových přátelství, seznamování s činnostmi a pravidly v ŠD

Rekreační a odpočinková činnost  

Seznámení s řádem ŠD, poučení o bezpečnosti, pravidla ŠD, adaptační a seznamovací hry, volné rozhovory o zážitcích z prázdnin, volné hry

Zájmová činnost:

 

Přírodovědná

Pozorování změn v přírodě, sběr přírodnin

 

Esteticko-výchovná

Výtvarná činnost: Kresba – zážitky z prázdnin

 

Dramatická činnost: Dramatizace různých námětů a scénářů – chování v družině, v jídelně, ve škole, vztahy mezi dětmi

 

Hudební činnost: Poslech a zpěv písně „Prázdniny u babičky“, písničky na přání

Pracovně-technická

 

Tvorba pravidel ŠD – práce s nůžkami, lepidlem, pastelkami, fixami

Seznámení se s novými technologiemi (PC)

Tělovýchovně-sportovní

 

Pobyt na školní zahradě – kolektivní seznamovací a adaptační hry

Společensko-vědní

Základní zásady společenského
chování – v družině, v jídelně, na veřejnosti

 

Body zájmovou činností splněné v ŠVP

 

1/c, 2/a,b,c, 4/b, 5/c, 6/a,b,c,d, 7/a

Venkovní aktivity

 

Vycházky do přírody, pobyt na školní zahradě

Akce:

 

 

 


kluk