květen 2023Měsíční tematický plán školní družiny 2022/2023 - 2.oddělení

 

 

Měsíc:

Květen

Motto:

 

Jsem cyklista

Hlavní cíle:

 

Výroba dárků ke dni matek, poznávání dopravních značek, částí kola, seznamování se základními pravidly dopravního provozu, práce s tabletem

Rekreační a odpočinková činnost  

Vycházky do okolí, kreslení dle vlastní fantazie, hry na koberci, hádanky

Zájmová činnost:

 

Přírodovědná

Pozorování jarních květin, rozkvetlých stromů, práce s encyklopedií

Esteticko-výchovná

Výtvarná činnost: Kresba a malba s jarní tématikou

 

Dramatická činnost: Dramatizace lidových písniček

 

Hudební činnost: Hudební pexeso

Pracovně-technická

 

Výroba dárků pro maminky

Tělovýchovně-sportovní

 

Závodivé hry na školní zahradě

Společensko-vědní

Bezpečné chování na silnici, poznávání dopravních značek, práce s tabletem

Body zájmovou činností splněné v ŠVP

 

1 d), 1 e), 2c), 4b), 4c), 5c), 6a), 6b), 6c), 6d), 7a

Venkovní aktivity

 

Vycházky do přírody, závodivé hry na školní zahradě

Akce:

 

 

 


kluk