květen 2023Měsíční tematický plán školní družiny 2022/2023 - 1.oddělení

 

 

Měsíc:

Květen

Motto:

 

Jsem cyklista

Hlavní cíle:

 

Oslava svátku matek, upevňování rodinných vztahů, environmentální a dopravní výchova

Rekreační a odpočinková činnost  

Poslech a předčítání, relaxační a dechová cvičení, rozhovory, grafomotorika, obličejová gymnastika.

Zájmová činnost:

 

Přírodovědná

Tematicky vhodné vycházky do přírody, pozorování. Sledování dopravního provozu.

 

Esteticko-výchovná

Výtvarná činnost: Výroba dárku mamince k svátku, práce různými technikami a s rozličnými materiály. Vybarvování omalovánek.

 

Dramatická činnost: Napodobování zvuků přírody i města.

 

Hudební činnost: Poslech

Pracovně-technická

 

Stavby ze stavebnice LEGO

Tělovýchovně-sportovní

 

Hry v přírodě a na zahradě

Společensko-vědní

Rozhovory, práce s encyklopediemi, dopravní výchova. Stolní hry

 

Body zájmovou činností splněné v ŠVP

 

1/b,1/d,2/c,4/d,6/b,7/b,

Venkovní aktivity

 

Vycházky spojené s pohybovou a poznávací aktivitou (dopravní výchova)

Akce:

 

 

 


kluk