DEN ZEMĚDatum konání:
12.5.2022

DEN ZEMĚ si připomínáme každý rok v podobě oslav a různých akcí zaměřených na podporu ochrany životního prostředí. V naší škole jsme si ho připomněli dnes a věnovali jsme mu celé dopoledne. První hodinu  ho žáci se svými učiteli zahájili "po svém". Zhlédli různá videa a dokumenty o negativním vlivu člověka na znečištění planety Země, o vlivu průmyslu na životní prostředí, o globálním oteplování. Mladší děti si připomínaly, jak je důležité třídění odpadu i problémy se záchranou ohrožených druhů zvířat. Posilněni svačinou se po té všichni odebrali na školní hřiště, kde byl připravený okruh s dvaceti stanovišti. Všehochuť úkolů a otázek nenechala děti v klidu a všechny měly co dělat, aby své startovní lístky zaplnily co největším počtem bodů. Družstva žáků byla smíšená, a tak se opět potvrdilo, že týmová spolupráce různých věkových skupin je na místě. Při přípravě úkolů byl brán zřetel i na mladší žáky, a tak i oni sami mohli přispět k úspěchu svého družstva. Poznávali zvířata, stromy a svojí zručnost dokazovali v netradičním krmení ptáčků ( hůlkami přenášeli ptačí zob do krmítka). Starší žáci se snažili využít svých znalostí v testu o baterkách, v psích rébusech, v poznávání přírodnin, hlasů ptáků, v poznávačce aj. Zajímavé pro všechny bylo využití binokulární lupy a mikroskopu. Obsluhu stanovišť zajištovali naši deváťáci, učitelé a asistentky. Ti všichni zároveň dohlíželi na bezpečnost, plynulý průběh a pohyb žáků na hřišti. Vyhlášením výsledků a předáváním cen se celá smysluplná akce ukončila.

Poděkování patří paní učitelce Ireně Heczkové, naší ,,přírodovědkyni '', která si celou akci vzala pod svá křídla. Nápomocni ji byli deváťáci, kteří nanosili lavice a vše potřebné k její realizaci. Po ukončení se opět postarali o úklid. Vážíme si také toho, že nám již přicházející Pankrác, Servác a Bonifác nepřekazili den chladným počasím a my si ho užili se sluníčkem.

Není třeba dodat, že vyjadřovat úctu k životnímu prostředí musíme neustále. Pokud se jakákoliv akce zaměřená na toto téma povede, je to skvělé. Ta naše se opravdu POVEDLA.

 

Vítězná družstva : 1. místo - 325 bodů  A.Suk, B. Hauptig, L. Suchánek, T. Potzlová, D. Pettiašvili, J.Belányi, A. Loukotová, Š. Škvorová

                                  2. místo - 302 bodů  A. Žurek, M. Horník, T. Šichtová, T. Klauda, T. Zajíček, K. Repčíková, L. Žurková, S. Svobodová, B. Lebedová

                                  3. místo - 301 bodů  V. Suchánková, R. Reichenbergerová, L. Pek, A. Mondek, B. Bobo, M. Rehwald, K. Phamová

                                  4. místo - 296 bodů  D. Hrkota, L. Pšenička, A. Pěkný, N. Pekárová, T. Šamko, M. Hauptig, A. Pušková

 

Na dnešní dávku fotografií si vyčleňte dostatek času :)

                                  


kluk