Ukaž, co umíš.Začátek školního roku 2022/23 ve Školní družině

Tento školní rok jsme v ŠD zahájili konečně bez jakýchkoliv omezení. Do prvního oddělení družiny máme zapsáno 32 prvňáků a druháků. Děti se bez problémů zapojily do chodu ŠD. Pracujeme s různým materiálem a technikami. Věnujeme se rozhovorům a čtení knih a nezapomínáme ani na rozvoj smyslového vnímání. Fotografie z práce ve školní družině ukazují práci se souborem Ukaž co umíš, který je zaměřen na rozvoj zrakového a prostorového vnímání.


kluk