Drobečková navigace

Úvod > O škole > Projektová činnost > Projekt Moderní výuka pokračuje

Projekt Moderní výuka pokračujeSobota, 10 Listopad 2012 19:40

ekokola.jpg logo.jpgtereza_logo_male.jpg

Projekt hrazený z ESF a státního rozpočtu Moderní výuka = budoucnost pro vzdělání vstupuje do druhé třetiny svého časového období.

Poté, co se nám podařilo během prázdnin a počátkem školního roku vybavit přírodovědnou učebnu novým nábytkem, moderním měřícím zařízením Pasco a k vyhodnocování měření nezbytnými notebooky, začala práce pro žáky a jejich učitele. Do projektu zapojení pedagogové připravují metodiky pro své kolegy i žáky jak pracovat v odborné učebně, jak na Pasco systém, jak naplňovat e-learningový portál výukovými materiály a pracovními úkoly.

Žáci 6. až 9.třídy se v průběhu října seznámili s činností jednotlivých senzorů. Své  nabyté znalosti si mohli 18.a 19.října ověřit a prohloubit při praktických cvičeních    v Krajském ekologickém středisku Cheb. Cílem těchto cvičení bylo seznámit žáky s aplikací moderních analytických metod v přírodovědné praxi, prohloubit mezipředmětové vztahy, zlepšit jejich pozorovací schopnosti a v neposlední řadě prohloubit jejich vztah k přírodovědným oborům a představit jim tak další možnosti uplatnění na pracovním trhu. Kromě praktických cvičení si žáci prohlédli i celý objekt ekologického střediska.

Úkoly, které žáci plnili, jsou součástí dalšího výstupu projektu - metodika o možnostech zapojení praktických cvičení v přírodovědných předmětech mimo objekt školy.

Tento projekt souvisí i s naší další aktivitou - získání mezinárodního titulu Ekoškola, proto i jednotlivá cvičení byla spjata s ekologií. Žáci zjišťovali vhodnost půdy k pěstování rostlin, posuzovali vliv porostu a hospodaření na něm na míru půdní eroze, složky půdy a jejich vliv na vlastnosti půdy, pochopili konkurenční vztahy mezi organismy, naučili se správně odebrat půdní vzorek a ve spolupráci s certifikovanou laboratoří zjistit jeho složení a navrhnout vhodné plodiny k pěstování.

Nyní naši mladí výzkumníci vytvoří z exkurze krátké prezentace, které ukáží, jak celé cvičení probíhalo, jaké jsou výsledky měření, několik fotografií dokumentující jejich činnost.

 

Aktualizováno Čtvrtek, 15 Listopad 2012 19:33


kluk