září 2023Měsíční tematický plán školní družiny 2023/2024

2.oddělení

 

 

Měsíc:

Září

Motto:

 

Do školy

škola.gif

Hlavní cíle:

 

Vzájemné poznávání, navazování nových přátelství, seznámení s činnostmi a pravidly v ŠD

Rekreační a odpočinková činnost  

Adaptační hry, společenské hry zaměřené na vzájemné poznání, socializační hry, dramatizující hry

Zájmová činnost:

 

Přírodovědná

Encyklopedie a knihy o zvířatech a rostlinách, pozorování přírody kolem nás

Esteticko-výchovná

Výtvarná činnost: zážitky z prázdnin - kresba

 

Dramatická činnost: prázdninové příběhy

 

Hudební činnost: písničky na přání

Pracovně-technická

 

Práce se stavebnicemi, práce s papírem a lepidlem, práce s tabletem

Tělovýchovně-sportovní

 

Vycházky do okolí, pohybové seznamovací hry

Společensko-vědní

Pravidla, bezpečnost a řád ŠD

Body zájmovou činností splněné v ŠVP

 

1c, 2a,b,c, 3a,b,c, 4b,c, 5c, 6a,b,c,d, 7a

Venkovní aktivity

 

Vycházky do přírody

Akce:

 

 


kluk