únor 2023Měsíční tematický plán školní družiny 2022/2023

2. oddělení 

 

Měsíc:

Únor

Motto:

 

Únor veselení

Hlavní cíle:

 

Péče o zvěř v zimním období, masopustní veselení, karneval

Rekreační a odpočinková činnost  

Hádanky, stolní a společenské hry, individuální rozhovory

Zájmová činnost:

 

Přírodovědná

Pozorování zvířecích stop ve sněhu, krmení ptactva

 

Esteticko-výchovná

Výtvarná činnost: zvířátka v zimě – malba, modelování

 

Dramatická činnost: karneval v ŠD

 

Hudební činnost: hra na tělo

Pracovně-technická

 

Výroba masopustních masek

Tělovýchovně-sportovní

 

Vycházky do okolí, hry na sněhu a se sněhem

Společensko-vědní

Vyhledávání informací v encyklopedii, na tabletu, práce s dětskými časopisy

 

Body zájmovou činností splněné v ŠVP

 

2c), 3a), 4c, 5c, 6a), 6b), 6c), 6d),7a), 7b

Venkovní aktivity

 

Vycházky do přírody

Akce:

Karneval

 

 


kluk