říjen 2023Měsíční tematický plán školní družiny 2023/2024

2.oddělení

 

 

Měsíc:

Říjen

Motto:

 

Vzorné chování

pantomima.png

Hlavní cíle:

 

Poznávání krás podzimu, navazování na poznatky získané při výuce, prohlubování sociálních a hygienických návyků

Rekreační a odpočinková činnost  

Omalovánky s podzimní tematikou, volná kresba, společenské a karetní hry, volné hry na koberci

Zájmová činnost:

 

Přírodovědná

Pozorování přírody při vycházkách, poznávání strom a plodů podzimu

Esteticko-výchovná

Výtvarná činnost: kresba a malba s podzimní tematikou

 

Dramatická činnost: pantomima

 

Hudební činnost: hra na tělo

Pracovně-technická

 

Podzimní výzdoba družiny – práce s nůžkami, barevným papírem a lepidlem

Tělovýchovně-sportovní

 

Vycházky do okolí, švihadla, obruče

Společensko-vědní

Upevňování zásad bezpečnosti a slušného chování, práce s tabletem

Body zájmovou činností splněné v ŠVP

 

1c), 2a,b,c), 3a), 4b,c), 6a,b,c,d), 7a)

Venkovní aktivity

 

Vycházky do přírody

Akce:

 

 

 


kluk