říjen 2022Měsíční tematický plán školní družiny 2022/2023 - 2.oddělení 

 

Měsíc:

Říjen

Motto:

 

Podzim je všude

Hlavní cíle:

 

Poznávání krás podzimu, navazování na poznatky získané při výuce, prohlubování sociálních a hygienických návyků

Rekreační a odpočinková činnost  

Společná četba – Vynálezce Alva

Sbírání podzimních plodů

Zájmová činnost:

 

Přírodovědná

Pozorování změn počasí a přírody při vycházkách, poznávání stromů a plodů

 

Esteticko-výchovná

Výtvarná činnost: malba, kresba s podzimní tématikou

 

Dramatická činnost: komunikační vyprávěná

 

Hudební činnost: společné zpívání a poslech lidových písniček

Pracovně-technická

 

Zvířátka z přírodnin

Tělovýchovně-sportovní

 

Vycházky do přírody, soutěživé hry

Společensko-vědní

Stolní, společenské a karetní hry, stavby ze stavebnic, práce s tabletem

 

Body zájmovou činností splněné v ŠVP

 

2/a, 4/b, 4/c, 5/c, 6/a, b, c, d, 7/a

Venkovní aktivity

 

Vycházky do přírody, sběr podzimních plodů – jeřabiny, šípky, kaštany, barevné listy

Akce:

 

 

 


kluk