prosinec 2022Měsíční tematický plán školní družiny 2022/2023

2.oddělení

 

Měsíc:

Prosinec

Motto:

 

Adventní čas

Hlavní cíle:

 

Výroba adventní dekorace, práce s různými druhy materiálu, seznamování s tradicemi adventního času, výzdoba ŠD, práce s tabletem

Rekreační a odpočinková činnost  

Rozhovory o lidových tradicích a zvycích, společná četba – O dvanácti měsíčkách

Zájmová činnost:

 

Přírodovědná

Vycházky do přírody, pozorování změn počasí

Esteticko-výchovná

Výtvarná činnost: Rezerváž zmizíkem

 

Dramatická činnost: „O dvanácti měsíčkách“

 

Hudební činnost: Zpěv a poslech koled

Pracovně-technická

 

Výroba vánoční dekorace, výzdoba ŠD

Tělovýchovně-sportovní

 

Skok přes švihadlo, vycházky do přírody

Společensko-vědní

Rozhovory na téma advent, Vánoce – zvyky, tradice

 

Body zájmovou činností splněné v ŠVP

 

1b,4b, 4c, 6a, 6b, 6c, 6d, 7a, 7b

Venkovní aktivity

 

Vycházky do přírody, krmení ptactva

Akce:

Vánoční jarmark

 

 


kluk