listopad 2023Měsíční tematický plán školní družiny 2023/2024

2.oddělení

 

 

Měsíc:

Listopad

Motto:

 

Přírodní zákony

four-seasons-5681760_1280.png

Hlavní cíle:

 

Seznamování se zákonitostmi ročního období, upevňování kladného vztahu k přírodě, upevňování přátelství

Rekreační a odpočinková činnost  

Individuální četba knih, kresba dle vlastní fantazie, volní hry na koberci, omalovánky

Zájmová činnost:

 

Přírodovědná

Orientace v přírodě

Esteticko-výchovná

Výtvarná činnost: Různorodé výtvarné techniky s podzimní tématikou

 

Dramatická činnost: Příprava zvířátek na zimu

 

Hudební činnost: Hra na xylofon

Pracovně-technická

 

Třídění podzimních plodů podle druhu, tvaru, práce s tabletem

Tělovýchovně-sportovní

 

Vycházky do přírody

Společensko-vědní

Vyhledávání informací v encyklopedii, na tabletu, práce s dětskými časopisy

 

Body zájmovou činností splněné v ŠVP

 

2a),c), 3a)b), 4b)c)d, 6a)b)c)d), 7a)

Venkovní aktivity

 

Vycházky do přírody, sběr kaštanů pro lesní zvěř

Akce:

 

 

 


kluk