duben 2023Měsíční tematický plán školní družiny 2022/2023

2.oddělení

 

 

Měsíc:

Duben

Motto:

 

To je náš domov

Hlavní cíle:

 

Ochrana životního prostředí, připomenutí svátku „Den Země“, zvířata a jejich mláďata, environmentální vzdělávání,  Velikonoce

Rekreační a odpočinková činnost  

Relaxace na koberci, individuální rozhovory s dětmi, volné hry dle výběru dětí

Zájmová činnost:

 

Přírodovědná

Pozorování změn v přírodě, zvířata a jejich mláďata

Esteticko-výchovná

Výtvarná činnost: Různé výtvarné techniky s jarní tématikou

 

Dramatická činnost: Pantomima

 

Hudební činnost: Poslech a zpěv písní s jarní tématikou

Pracovně-technická

 

Jarní a velikonoční vyrábění

Tělovýchovně-sportovní

 

Vycházky do okolí, pohybové hry v přírodě

Společensko-vědní

Velikonoční zvyky a tradice, původ Velikonoc, časové zařazení a průběh Velikonoc, práce s tabletem

Body zájmovou činností splněné v ŠVP

 

2c, 4b, 4d, 5c, 6a, 6b, 6d, 7a, 7b

Venkovní aktivity

 

Vycházky do přírody, pohybové hry v přírodě

Akce:

 

 


kluk