červen 2023Měsíční tematický plán školní družiny 2022/2023 - 2. oddělení

 

 

Měsíc:

Červen

Motto:

 

Ahoj školo!

Hlavní cíle:

 

Loučení se školou, rizika a bezpečnost o prázdninách, oslava MDD

Rekreační a odpočinková činnost  

Hry dle výběru dětí, hádanky, kvízy, hlavolamy, individuální četba knih

Zájmová činnost:

 

Přírodovědná

Vycházka do přírody, pozorování přírody kolem nás

 

Esteticko-výchovná

Výtvarná činnost: Kresba s letní tématikou

 

Dramatická činnost: Oslava MDD

 

Hudební činnost: Písničky na přání

Pracovně-technická

 

Práce s přírodními materiály

Tělovýchovně-sportovní

 

Opičí dráha, skok přes švihadlo, štafetové hry, pohybové hry, překonávání přírodních překážek

Společensko-vědní

Diskuze – rizika a bezpečnost o prázdninách

 

Body zájmovou činností splněné v ŠVP

 

2c), 3a), 4b), 4c), 5a), 5c), 6a), 6b), 6c) 6d)

Venkovní aktivity

 

Vycházky do přírody, pobyt na školní zahradě

Akce:

Oslava MDD

 

 


kluk