září 2022Měsíční tematický plán školní družiny 2022/2023 - 1.oddělení 

 

Měsíc:

Září

Motto:

 

Škola už je tady

Hlavní cíle:

 

Vzájemné poznávání, navazování nových přátelství, seznamování s činnostmi ŠD

Rekreační a odpočinková činnost  

Poslech čteného textu „Mach a Šebestová“, „Neználek“

Zájmová činnost:

 

Přírodovědná

 Pozorování přírody při pobytu venku. Poznávání některých druhů rostlin.

 

Esteticko-výchovná

Výtvarná činnost:  Práce s přírodním materiálem, navlékání jeřabin. Vybarvování tematicky vhodných omalovánek.

 

Dramatická činnost: Seznamovací hry

 

Hudební činnost: Sólový i skupinový zpěv.

Pracovně-technická

 

Stavby ze stavebnic dle výběru dětí. Práce na PC.

Tělovýchovně-sportovní

 

Hry s míčem, frisbie, švihadly. Pohybové hry na zahradě.

Společensko-vědní

Rozhovory dle zájmu dětí (moje rodina, na co se těším ve škole, co jsem dělal o prázdninách). Práce s pracovními listy.

 

Body zájmovou činností splněné v ŠVP

 

2/a,2/b,5/c,6/a,6/b,6/d

Venkovní aktivity

 

Pobyt na školní zahradě spojený se sportovními aktivitami.

Akce:

 

 

 


kluk