únor 2023Měsíc:

Únor

Motto:

 

Únorové veselení

Hlavní cíle:

 

Péče o zvěř v zimním období, péče o sebe v zimním období, masopustní veselení, karneval.

Rekreační a odpočinková činnost  

Poslech čteného textu, relaxace, dechová cvičení, grafomotorika, obličejová gymnastika.

Zájmová činnost:

 

Přírodovědná

 

 

Esteticko-výchovná

Výtvarná činnost: výroba krmítek pro ptáčky, výroba masopustních masek

 

Dramatická činnost: oslava masopustu, tvoření rýmu, karneval ve spolupráci se školou

 

Hudební činnost: hra na jednoduché hudební nástroje, rytmizace

Pracovně-technická

 

Stavby ze stavebnic LEGO, SEVA, CHEVA

Tělovýchovně-sportovní

 

Hry na sněhu, manipulace s předměty (žonglování)

Společensko-vědní

Rozhovory, poznávání druhů zvěře a zvířat

 

Body zájmovou činností splněné v ŠVP

 

2/a,4/b,5/a,5/c,5/d,6/b,6/c,7/a

Venkovní aktivity

 

Vycházky do okolí a hry na zahradě

Akce:

Karneval

 

 


kluk