říjen 2022Měsíční tematický plán školní družiny 2022/2023 - 1.oddělení

 

Měsíc:

Říjen

Motto:

 

Podzim je všude

Hlavní cíle:

 

Poznávání krás podzimu, navazování na poznatky získané při výuce, prohlubování sociálních vztahů, hygienických návyků, zvyklostí slušného chování

Rekreační a odpočinková činnost  

Poslech čteného textu i předčítání dětmi, relaxační, dechová a grafomotorická cvičení, rozhovory

Zájmová činnost:

 

Přírodovědná

Při pobytu venku poznávání druhů stromů či keřů (zaměřeno na správné názvy), přiřazování plodů k jednotlivým rostlinám. Co dozrává na podzim.

 

Esteticko-výchovná

Výtvarná činnost: práce s omalovánkami i číselnými, kresba, tvoření z plodů podzimu

 

Dramatická činnost: dramatizace pohádky O řepě

 

Hudební činnost: Zpěv písní dle volby dětí, Stojí stojí bedla (zpěv s tancem)

Pracovně-technická

 

Práce se stavebnicemi rozvíjejícími jemnou motoriku dětí (LEGO,SEVA,CHEVA….)

Tělovýchovně-sportovní

 

Sportovní aktivity při pobytu venku

Společensko-vědní

Práce s pracovními listy, orientace v prostoru i ploše (soustředit se na korektní úchop tužky a nůžek). Rozhovory

 

Body zájmovou činností splněné v ŠVP

 

1/c,2/a,2/b,3/d,4/b,4/c,6/d,7/a

Venkovní aktivity

 

Vycházky do přírody, hry na zahradě.

Akce:

 

 

 


kluk