prosinec 2023Měsíční tematický plán školní družiny 2023/2024

1.oddělení

 

 

Měsíc:

Prosinec

Motto:

 

Vánoce s Machem a Šebestovou

8841_mach-a-sebestova.jpg

Hlavní cíle:

 

Prožívání adventního období, příchod čerta a Mikuláše, vnímání krás předvánočního času, příprava na jarmark s Machem a Šebestovou

Rekreační a odpočinková činnost  

Práce s knihami s vánoční tematikou, relaxace, poslech relaxační hudby, grafomotorika do vzduchu, motorika mluvidel, obličejová gymnastika.

Zájmová činnost:

 

Přírodovědná

 Pozorování krás zimy, změny počasí, sníh, mráz. Termoregulace. Hry na sněhu a se sněhem.

 

Esteticko-výchovná

Výtvarná činnost: Výroba vánočních dekorací, přání, vloček, perníčků. Dopis Ježíškovi

 

Dramatická činnost: Dramatizace vánočních příběhů.

 

Hudební činnost: Poslech koled i jejich zpěv

Pracovně-technická

 

Výroba vloček, řetězů, zimních domečků, perníčků aj.

Tělovýchovně-sportovní

 

Manipulace s předměty

Společensko-vědní

Vyprávění o vánočních zvycích.

Práce s tematicky vhodnými pracovními listy, omalovánky

Body zájmovou činností splněné v ŠVP

 

b/2, c/2, a/4, b/4, c/5, a/6, c/6, a/7

Venkovní aktivity

 

Vycházky do přírody

Akce:

Vánoční Jarmark

 

 


kluk