prosinec 2022 

 

 

Měsíc:

Prosinec

Motto:

 

Adventní čas

Hlavní cíle:

 

Prožívání adventního období, příchod čerta a Mikuláše, vnímání krás předvánočního času

Rekreační a odpočinková činnost  

Předčítání z knihy 24adventních příběhů, relaxace, grafomotorika, motorika mluvidel, obličejová gymnastika

Zájmová činnost:

 

Přírodovědná

 Pozorování krás zimy, změny počasí, sníh, mráz. Termoregulace.

 

Esteticko-výchovná

Výtvarná činnost: Výroba vánočních dekorací, přání, vloček, sněhuláků, andělů, skřítků.

 

Dramatická činnost: Recitace říkanek s motivem zimy a Vánoc.

 

Hudební činnost: Poslech koled i jejich zpěv

Pracovně-technická

 

Výroba andělíčků, skřítků, vloček, řetězů, sněhuláků.

Tělovýchovně-sportovní

 

Hry s malými míčky a manipulace s nimi.

Společensko-vědní

Vyprávění o vánočních zvycích.

Práce s tematicky vhodnými pracovními listy, omalovánky

Body zájmovou činností splněné v ŠVP

 

b/2,c/2,a/4,b/4,c/5,a/6,c/6,a/7

Venkovní aktivity

 

Vycházky do přírody

Akce:

Vánoční Jarmark

 

 

 


kluk