listopad 2023Měsíční tematický plán školní družiny 2023/2024

1. oddělení

  

Měsíc:

Listopad

Motto:

 

Přírodní zákony s Machem a Šebestovou

Mach_Šebestová.jpg

Hlavní cíle:

 

Seznamování se zákonitostmi ročního období, upevňování kladného vztahu k přírodě, upevňování přátelství v doprovodu Macha a Šebestové

Rekreační a odpočinková činnost  

Relaxační cvičení, dětská jóga, dechová cvičení, obličejová gymnastika

Zájmová činnost:

 

Přírodovědná

Proč se barví listy na stromech - rozhovor

Uvědomovat si změny počasí, oblékání. Práce na PC

Esteticko-výchovná

Výtvarná činnost: Šípkový keř – práce s tuší a barvou. Práce s přírodním materiálem (plody podzimu, listy)

 

Dramatická činnost:  O řepě – dramatizace pohádky

 

Hudební činnost: Zpěv, poslech.

Pracovně-technická

 

Stavby ze stavebnic dle výběru dětí.

Tělovýchovně-sportovní

 

Relaxační cvičení

Společensko-vědní

Rozhovory na téma spojené s podzimem,

Prohlížení knih případně čtení.

Body zájmovou činností splněné v ŠVP

 

2/b,2/c,3/b,4/b,5/c,6/a,6/b,6/c,6/d,7/a

Venkovní aktivity

 

Vycházky spojené se sběrem přírodnin

Akce:

 

 

 


kluk