listopad 2022Měsíční tematický plán školní družiny 2022/2023 - 1. oddělení 

 

Měsíc:

Listopad

Motto:

 

Listopadí dovádění

Hlavní cíle:

 

Seznamování se zákonitostmi ročního období, upevňování kladného vztahu k přírodě, upevňování přátelství

Rekreační a odpočinková činnost  

Relaxační cvičení, dětská jóga, dechová cvičení, obličejová gymnastika, poslech předčítání, poslech relaxační hudby.

Zájmová činnost:

 

Přírodovědná

Proč se barví a opadávají listy na stromech – rozhovor

 

Esteticko-výchovná

Výtvarná činnost: výroba barevných listů z papíru – práce s papírem a přízí, tvoření z plodů podzimu – draci z listů, barevné palety

 

Dramatická činnost: Paleček a jeho kamarádi – dramatizace veršované pohádky

 

Hudební činnost: Hra na xylofon

Pracovně-technická

 

Stavby ze stavebnic dle výběru dětí

Tělovýchovně-sportovní

 

Relaxační cvičení, hod kroužky na cíl, jednoduchá pohybová cvičení.

Společensko-vědní

Rozhovory na téma spojené s podzimem

Body zájmovou činností splněné v ŠVP

 

2/b,2/c,3/b,4/b,5/c,6/a,6/b,6/c,6/d,7/a

Venkovní aktivity

 

Vycházky spojené se sběrem přírodnin

Akce:

 

 

 


kluk