leden 2024Měsíční tematický plán školní družiny 2023/2024

1.oddělení

8841_mach-a-sebestova.jpg

 

Měsíc:

Leden

Motto:

 

Doba ledová s Machem a Šebestovou

Hlavní cíle:

 

Vnímání změn v tomto ročním období, seznamování s pojmem termoregulace, zdraví, tělo. Zdravá výživa. Tři králové. Za doprovodu Macha a Šebestové

Rekreační a odpočinková činnost  

Poslech čteného textu, relaxační cvičení, grafomotorika, gymnastika mluvidel. Práce s knihami o Machovi a Šebestové.

Zájmová činnost:

 

Přírodovědná

Termoregulace, lidské tělo, oblékání, otužování, stravování, části těla.

Esteticko-výchovná

Výtvarná činnost: výroba zdravých a nezdravých talířů (práce s nůžkami, tiskem, lepidlem). Tvoření se sněhem (barvení, stavění)

Práce s omalovánkami, pracovními listy.

 

Dramatická činnost: Oslava příchodu Tří králů. Práce s textem vhodným pro dramatizaci (Dětská bible)

 

Hudební činnost: Poslech relaxační hudby, rytmizace, sluchové vnímání.

Pracovně-technická

 

Stavby ze stavebnic různých druhů. Rozvoj i-myšlení pomocí stavebnic.

Tělovýchovně-sportovní

 

Manipulace s předměty. Hry v přírodě.

Společensko-vědní

Práce s tematicky vhodnými pracovními listy, Rozhovory, čtení, práce s encyklopediemi. Návštěva školní knihovny.

 

Body zájmovou činností splněné v ŠVP

 

4/b,4/c,5/a,5/c,6/a,6/b,6/d,7/b

Venkovní aktivity

 

Vycházky do přírody a hry v ní.

Akce:

 

Povánoční nadílka „Co nám přinesl ježíšek“

 


kluk