květen 2024Měsíční tematický plán školní družiny 2023/2024

1.oddělení

 

 

Měsíc:

Květen

Motto:

 

S Machem a Šebestovou
na cestách                        Mach.jpg

Hlavní cíle:

 

Oslava svátku matek, upevňování rodinných vztahů, environmentální a dopravní výchova v doprovodu Macha a Šebestové.

Rekreační a odpočinková činnost  

Poslech a předčítání, relaxační a dechová cvičení, rozhovory, grafomotorika, obličejová gymnastika. Rozhovory, hádanky.

Zájmová činnost:

 

Přírodovědná

Tematicky vhodné vycházky do přírody, pozorování. Sledování dopravního provozu. Hry na hřišti.

 

Esteticko-výchovná

Výtvarná činnost: Práce různými technikami a s rozličnými materiály. Vybarvování omalovánek.

 

Dramatická činnost: Napodobování zvuků přírody i města. Hra Na řemesla.

 

Hudební činnost: Poslech

Pracovně-technická

 

Stavby ze stavebnice LEGO, CHEVA, SEVA…

Tělovýchovně-sportovní

 

Hry v přírodě, na zahradě, na hřišti.

Společensko-vědní

Rozhovory, práce s encyklopediemi, dopravní výchova. Stolní hry

 

Body zájmovou činností splněné v ŠVP

 

1/b,1/d,2/c,4/d,6/b,7/b,

Venkovní aktivity

 

Vycházky spojené s pohybovou a poznávací aktivitou (dopravní výchova)

Akce:

 

 

 


kluk