duben 2023Měsíční tematický plán školní družiny 2022/2023

1.oddělení

 

 

Měsíc:

Duben

Motto:

 

To je náš domov

Hlavní cíle:

 

Ochrana životního prostředí, připomenutí svátku „Den země“. Vnímání tradic, oslava velikonočních svátků. Zvířata a jejich mláďata. Environmentální vzdělávání.

Rekreační a odpočinková činnost  

Četba a poslech čteného textu, relaxace, dechová cvičení, dětská jóga

Zájmová činnost:

 

Přírodovědná

Ochrana přírody, úklid v přírodě, třídění odpadů. Pozorování změn. Poznávání jarních rostlin. Zvířata a jejich mláďata

 

Esteticko-výchovná

Výtvarná činnost: Výroba jarních a velikonočních dekorací, práce s papírem, lepidlem, nůžkami, pastelkami, barvami

 

Dramatická činnost: Poslech jarních příběhů, četba básní spojených s jarem. Hádání hádanek s jarní tematikou

 

Hudební činnost: Poslech tematicky vhodných písní hra na jednoduché hudební nástroje.

Pracovně-technická

 

Výroba jarních koláží květin a zvířat.

Tělovýchovně-sportovní

 

Vycházky do přírody, hry v přírodě. Pozorování probouzející se přírody.

Společensko-vědní

Připomenutí svátku země a Velikonoc.

 

Body zájmovou činností splněné v ŠVP

 

4/a,4/b,4/d,5/c,6/a,6/b,6/d

Venkovní aktivity

 

Vycházky do okolí, hry na zahradě.

Akce:

 

 

 


kluk