červen 2023Měsíční tematický plán školní družiny 2022/2023 - 1.oddělení

 

 

Měsíc:

Červen

Motto:

 

Ahoj školo

Hlavní cíle:

 

Loučení se školou, těšení na prázdniny, připomenutí prázdninových rizik

Rekreační a odpočinková činnost:  

Četba, poslech, hry, procházky spojené s rozhovory, hry na zahradě a hřišti. Příprav na výlet s družinou

Zájmová činnost:

 

Přírodovědná

Opakování znalostí o přírodě získané během školního roku.

 

Esteticko-výchovná

Výtvarná činnost: práce s pastelkami, vybarvování omalovánek, kreslení, tvoření uhlem a tuší

 

Dramatická činnost: rozhovory o pohádkách. Ašské pověsti

 

Hudební činnost: poslech hudby, zpěv dle volby dětí

Pracovně-technická

 

Stavby z přírodnin při pobytu venku

Tělovýchovně-sportovní

 

Běh k dané metě, rozvoj lokomočních pohybů různého druhu, hry s míčem, skok do dálky.

Společensko-vědní

Rozhovory na témata vyplývající z činností. Seznámení s Ašskými pověstmi podklad pro výlet.

 

Body zájmovou činností splněné v ŠVP

 

2/c,4/c,5/c,7/a,6/d

Venkovní aktivity

 

Vycházky, tvoření v přírodě, sport v přírodě.

Akce:

Školní výlet pod vlivem Ašských pověstí.

 

 


kluk