březen 2023Měsíc:

Březen

Motto:

 

Březen za kamna vlezem

Hlavní cíle:

 

Pozorování probouzející se přírody, sledování změn počasí i jiných, vítání jara. Základy zdravovědy navazující na výuku v ZŠ. Části těla, jak tělo funguje.

Rekreační a odpočinková činnost  

Poslech pohádek a příběhů, rozhovory, obličejová, gymnastika, relaxace.

Zájmová činnost:

 

Přírodovědná

Sledování měnící se přírody, poznávání jarních rostlin.

Esteticko-výchovná

Výtvarná činnost: výroba jarních dekorací, kresba, malba, práce s lepidlem a nůžkami

 

Dramatická činnost: hádání hádanek, Na řemesla – pantomima, dramatizace pohádek

 

Hudební činnost: hra na xylofon, dřívka. Poslech

Pracovně-technická

 

Výroba jarních dekorací. Práce na PC

Tělovýchovně-sportovní

 

Hry v tělocvičně nebo v přírodě

Společensko-vědní

Práce s pracovními listy, luštění křížovek, osmisměrek, vybarvování omalovánek

 

Body zájmovou činností splněné v ŠVP

 

b/2, c/3, a/4, b/4, c/4, c/6, a/7

Venkovní aktivity

 

Vycházky do přírody

Akce:

 

 


kluk