Návštěva z pekla5.12. do naší školky zavítala delegace z pekla. Čerti byli oškliví, ale naštěstí pro nás rozumní, jelikož snažení dětí v podobě básničky přišlo vhod a navíc byly děti odměněny balíčky, které jim Mikuláš a andělé předali. Na mále měli dva kluci ze třídy sluníček, jelikož porušují pravidla třídy a na to čert čeká a je za to rád. Říkal, že v pekle je práce pro všechny zlobivce, ale kluci přislíbili, že se jejich chování změní a že se napraví. Čerti jim dali ještě šanci, ale předali telefonní číslo paní učitelce, která má do pekla ihned telefonovat, kdyby přišlo na řadu zlobení. Ve třídě berušek jsou děti do tří let věku, tudíž je navštívil pouze Mikuláš a andělé, odměnili děti balíčky, vyfotografovali se s nimi, rozloučili se a pokračovali dále.

PS: Rády bychom poděkovali žákům z deváté třídy, kteří nám delegaci z pekla zajistili. S poděkováním učitelky z MŠ


kluk