leden 2023Měsíc:

Leden

Motto:

 

Ledové království

Hlavní cíle:

 

Vnímání změn v tomto ročním období, seznamování s pojmem termoregulace, zdraví, tělo. Zdravá výživa. Tři králové

Rekreační a odpočinková činnost  

Poslech čteného textu, relaxační cvičení, grafomotorika, gymnastika mluvidel.

Zájmová činnost:

 

Přírodovědná

 Termoregulace, lidské tělo, oblékání, otužování, stravování, části těla.

Esteticko-výchovná

Výtvarná činnost: výroba zdravých a nezdravých talířů (práce s nůžkami, tiskem, lepidlem). Výroba korun Tří králů.

Práce s omalovánkami, pracovními listy.

 

Dramatická činnost: Oslava příchodu Tří králů.

 

Hudební činnost: Poslech reprodukované hudby, rytmizace, sluchové vnímání

Pracovně-technická

 

Stavby ze stavebnic různých druhů.

Tělovýchovně-sportovní

 

Manipulace s předměty. Hry v přírodě.

Společensko-vědní

Práce s tematicky vhodnými pracovními listy, Rozhovory, čtení, práce s encyklopediemi. Návštěva školní knihovny.

 

Body zájmovou činností splněné v ŠVP

 

4/b,4/c,5/a,5/c,6/a,6/b,6/d,7/b

Venkovní aktivity

 

Vycházky do přírody a hry v ní.

Akce:

 

 

 


kluk