Drobečková navigace

Úvod > O škole > Začít spolu > Začít spolu

Začít spoluPondělí, 12 Září 2016 10:05

Vážení rodiče, žáci, příznivci naší školy,

 

prázdniny skončily, začíná opět období práce, učení, každodenních povinností. Věřím, že i následujících deset měsíců, které nás dělí od dalšího léta, bude příjemných, plných zážitků, nových poznatků, krásných setkání. A snad i my ve škole přispějeme svou troškou k vaší pohodě.

Zkušenosti a poznatky z předchozích let nám ukazují, že "klasická" výuka tak, jak ji všichni známe a pamatujeme, již současnému dítěti i žákovi tolik nevyhovuje, jako vyhovovala nám před několika lety. Proto jsme se rohodli změnit dosavadní pojetí výuky, vstoupit do skupiny 150 mateřských škol a 80 základních škol a zaměřit se na alternativní a inovativní vzdělávací program ZAČÍT SPOLU.  Od školního roku 2016/17 jsme s tímto programem začali v mateřské škole a v 1. - 3. třídě základní školy. Plánujeme ho postupně rozšířit na celý první stupeň.

Zajímá-li vás, jak vlastně učíme (více se o programu můžete dozvědět na webové stránce http://www.sbscr.cz),  zveme nejenom rodiče současných žáků, ale i rodiče žáků budoucích a širokou veřejnost - volejte, pište (martinkova@zshazlov.cz; 355335174, 775150244) a domluvte si osobní návštěvu u nás.

 

V čem se liší alternativní přístup od klasického?

 

Především v tom, že se orientuje a přizpůsobuje dítěti či žákovi, využívá projektové učení, integruje předměty do tzv. center aktivit, zdůrazňuje podnětné prostředí ve třídě. Umožňuje, ba dokonce prosazuje inkluzi dětí a žáků se specíálními vzdělávacími potřebami. Děti a žáci pracují podle svých schopností, znalostí, ale i zájmu. S tím je však na druhé straně spojena  jejich odpovědnost za splnění daného úkolu. Děti i žáci se učí samostatnosti, odpovědnosti, aktivitě při řešení problému.

 

Typická třída s programem Začít spolu je rozdělena do center aktivit, kde děti i žáci plní různé úkoly na dané týdenní téma. My jsme v základní škole zvolili centra čtení a psaní, matematika, pokusy a objevy a ateliér a jsou v nich integrovány předměty český a anglický jazyk, matematika, prvouka (přírodověda, vlastivěda), výtvarná výchova a pracovní činnosti.. Každý žák projde v týdnu všemi centry a splní tak všechny dané úkoly.

 

Program podporuje otevřené vyučování - za účasti především rodičů, ale i prarodičů a jejich zapojení se do vyučování. rodiče tak mají příležitost vstoupit do procesu učení, ovlivňovat jeho kvalitu, hodnotit ho a žáci tak mohou být hrdi na své rodiče, co umí, znají, s čím pomohou.

 

Mění se i způsob hodnocení učitelem. Spolu s běžnou klasifikací jsou žáci hodnoceni i slovně, každý má své portfolio, které sleduje vývoj žáka. Odpadá tak frustrace či stres ze špatných známek, při slovním hodnocení se vždy najde nějaké pozitivum, kterým žáka můžeme pochválit, povzbudit k další práci.

 

Jak vypadá výuka?

 

Den začíná ranním kruhem, kde žáci mohou vyjádřit vlastní pocity, dozví se informace, co je daný den čeká, mají možnost říci, co již o daném tématu vědí, zopakují si učivo předcházející. Následuje společná práce - frontální výuka, práce individuální, ve dvojicích, ve skupinách. I v této chvíli platí, že žáci jsou co nejvíce zapojeni - hry, diskuse, zajímavé úkoly. Centra aktivit - úkoly jsou voleny tak, aby rozvíjely znalosti a dovednosti žáků, vždy souvisí s daným tématem (např. téma Živočichové - CA čtení, psaní - žáci čtou a píší, čím se zvířata živí, CA matematiky - se zvířaty počítají, v CA ateliér je malují, vystřihují, ...)

 

Na závěr dne proběhne hodnotící kruh, kde všichni zhodnotí, jak se jim pracovalo, co je bavilo, nebavilo, co by se ještě chtěli naučit. Sdělují si své zkušenosti, oceňují práci druhých, ale i doporučují případná zlepšení.

 

V mateřské škole probíhá den podobně, pouze jsou veškeré aktivity přizpůsobeny věku, znalostem, dovednostem a zájmu dětí.

 

Drobnější změny jsou i na 2. stupni, a to především v matematice a přírodovědných předmětech. Žáci 6. třídy začali s výukou matematiky podle Hejného metody. Osvědčí-li se tento způsob, postupně ho rozšíříme na celý 2. stupeň. Přírodovědné předměty chceme směřovat hlavně tvořivě a činnostně. V letošním roce začínáme s programem Tvořivá škola ve fyzice. Žáky čeká více samostatných aktivit a činností na úkor "biflování".

 

Doufám, že námi zvolený směr je správný a povede ke spokojenosti žáků, jejich učitelů, rodičů.

Ing. Hana Martínková

ředitelka školy


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
kluk