Drobečková navigace

Úvod > Týdenní plány > Týdenní plán 4.A > 5.školní týden, 2. - 6.říjen 2023

5.školní týden, 2. - 6.říjen 2023Datum konání:
2.10.2023
Datum ukončení:
6.10.2023

Třídní učitelka Jana Katinová;
konzultační hodiny:  kdykoli po předchozí domluvě

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

 

 Předložky, předpony, skupina hlásek bě, vě, bje, vje, skloňování, pády podst.jmen

 

 

Trénovat určování pádů podst. jmen, budeme psát na známky

Anglický jazyk

1.lekce - Big numbers 

 - čísla 1-100

 

 

Matematika

 

 Násobení a dělení čísly 10, 100, násobení číslem končícím na jednu nebo dvě nuly, dělení čísla končícího na jednu nebo dvě nuly, G - opakování obvodu, obsahu čtyřúhelníků

 

 

Procvičovat násobilku!!!

Informatika

Popis pracovního postupu

- algoritmizace

 

Přírodověda

 

 Životní podmínky rostlin a živočichů

 

 

Vlastivěda

 

 

Orientace v krajině, na mapě

Naše vlast

 

Hudební výchova

 

 

 

 

Výtvarná výchova

 

 

 

 

Svět práce

 

 

 

 

Tělesná výchova

 

 

 

 


kluk