Drobečková navigace

Úvod > Týdenní plány > Týdenní plán 4.A > 34.školní týden, 22. - 26. dubna 2024

34.školní týden, 22. - 26. dubna 2024Datum konání:
22.4.2024
Datum ukončení:
26.4.2024

Třídní učitelka Jana Katinová;
konzultační hodiny:  kdykoli po předchozí domluvě

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

 Slovesa - určování osoby, čísla, času

 Čtení českých pověstí

 

 

Anglický jazyk

8. lekce - počasí, oblečení 

-I´m wearing...

-tvoření vět, poslech

 

Učit se novou slovní zásobu - počasí 

Matematika

 Matematické operace v číselném oboru 0-1.000.000 - porovnávání, zaokrouhlování, sčítání, odčítání, G - opakování obvodu a obsahu čtyřúhelníků

 

 

 G- dodělat str. 23, trénovat obvod, obsah čtverce a obdélníka

Informatika

 

 

Přírodověda

 Opakování - rostliny

 

 

 Připravit se na test na téma ROSTLINY (části rostlin, jejich význam, které části jíme u kterých rostlin apod.)

Vlastivěda

 

 Centra aktivit na téma České pověsti

 

Hudební výchova

 

 

 

 

Výtvarná výchova

 

 

 

 

Svět práce

 

 

 

 

Tělesná výchova

 

 

 

 


kluk