Drobečková navigace

Úvod > Týdenní plány > Týdenní plán 3.A > 6.školní týden - 9. - 13.říjen 2023

6.školní týden - 9. - 13.říjen 2023Datum konání:
9.10.2023
Datum ukončení:
13.10.2023

Třídní učitelka Tereza Zenefelsová;
konzultační hodiny:  kdykoli po předchozí domluvě

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

Tvoření slov - kořen, předpona, přípona

Pravopis - měkké/tvrdé souhlásky, ú/ě, ě/je

Doplňování slov do vět

 

ČTENÍ

- plynulé čtení

- poezie, próza (rozdíly)

 

 

Anglický jazyk

Dokončení 1. lekce - poslech s porozuměním

2. lekce - Pocity (nová slovní zásoba) 

 

 

Matematika

Násobení a dělení čísly v oboru malé násobilky

Hodiny a určování času

 

GEO

- bod, přímka

- úsečka - měření, rýsování

Procvičovat násobení a dělení čísly 2-9

 

 

 

 

 

 

 

Prvouka

Ovoce, zelenina - opakování

Byliny

Užitkové plodiny

 

Test - ovoce, zelenina

Hudební výchova

 

 

 

 

Výtvarná výchova

 

 

 

Svět práce

Netopýři - z plat od vajec

 

 

Tělesná výchova

Kotoul vpřed, vzad

Cvičení se švihadly - přeskoky

 

 


kluk