Drobečková navigace

Úvod > Týdenní plány > Týdenní plán 3.A > 2.školní týden, 11. - 15.září 2023

2.školní týden, 11. - 15.září 2023Datum konání:
11.9.2023
Datum ukončení:
15.9.2023

Třídní učitelka Tereza Zenefelsová;
konzultační hodiny:  kdykoli po předchozí domluvě

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

Opakování učiva - slabika, hláska, písmeno

- měkké/tvrdé souhlásky 

 

ČTENÍ - O domově, typy domů

 

 

 

 

Anglický jazyk

Opakování slovní zásoby z 2. ročníku - pozdravy, představení se, barvy, čísla 

 

 

Matematika

Řada čísel do 100 (orientace na číselné ose, porovnávání)

Násobení a dělení čísly 1, 2, 3, 4, 10

 

GEO: rýsování přímky

 

Prvouka

Doprava, dopravní značky

Živá příroda - stromy a keře

 

Hudební výchova

 

 

 

 

Výtvarná výchova

Mé portfolio 

 

 

Svět práce

 

 

 

 

Tělesná výchova

Hry v družstvech 

Druhy běhu 

 

 


kluk