Drobečková navigace

Úvod > O škole > Školní vzdělávací plán

Školní vzdělávací plán 

Obsah Školního vzdělávacího programu - ZV - Mravenec

platnost od 01.09.2016

Charakteristika školy

Údajo o škole_dodatek_01_09_2015

Údaje o škole_dodatek_01_09_2016

 

Evaluace a autoevaluace školy

 

Plán autoevaluace školy

Plán autoevaluace_dodatek_01_09_2016

 

Charakteristika ŠVP a začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP_dodatek_01_09_2015

Charakteristika ŠVP_dodatek_01_09_2016

 

Učební plány

Učební plány_dodatek_01_09_2015

Učební plán_01_09_2016

 

Hodnocení žáků

Hodnocení žáků_01_09_2016

 

Charakteristika vzděl.oblasti Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk

Český jazyk - učivo

Charakteristika vzděl.oblasti Jazyk a jazyková komunikace - Cizí jazyk

Anglický jazyk - učivo

Konverzace v AJ - učivo

Německý jazyk - učivo

Charakteristika vzděl.oblasti Matematika a její aplikace

Matematika - učivo

Charakteristika vzděl.oblasti Informační a komunikační technologie

Základy práce s počítačem + Informatika - učivo

Charakteristika vzděl.oblasti Člověk a jeho svět

Prvouka + Přírodověda + Vlastivěda - učivo

Charakteristika vzděl.oblasti Člověk a společnost

Charakteristika vzděl.oblasti Člověk a společ._dodatek_01_09_2015

Dějepis - učivo

Občanská výchova - učivo

Občanská výchova - učivo_dodatek_01_09_2015

Charakteristika vzděl.oblasti Člověk a příroda

Fyzika - učivo

Chemie - učivo

Přírodopis - učivo

Zeměpis - učivo

Charakteristika vzděl.oblasti Umění a kultura

Hudební výchova - učivo

Výtvarná výchova - učivo

Charakteristika vzděl.oblasti Člověk a zdraví

Výchova ke zdraví - učivo

Tělesná výchova - učivo

Charakteristika vzděl.oblasti Člověk a svět práce

Svět práce - učivo

Charakteristika předmětu Sportovní hry

Sportovní hry - učivo

Co jsou to standardy?

Standardy mají přesněji specifikovat očekávané výstupy Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Je to jejich upřesnění, konkretizace pro 5. a 9. ročník v předmětech český jazyk, matematika, angličtina a další cizí jazyk. Obsahují rozepsané cíle, co má žák ke konkrétnímu tématu umět. Součástí je vždy i vzorová úloha.

S obsahem jednotlivých standardů se můžete seznámit ZDE.

kluk