listopad 2022Měsíční tematický plán školní družiny 2022/2023 - 2.oddělení 

 

Měsíc:

                          Listopad

Motto:

 

Listopadí dovádění

Hlavní cíle:

 

Seznamování se se zákonitostmi ročního období, upevňování kladného vztahu k přírodě, upevňování přátelství

Rekreační a odpočinková činnost  

Relaxační, dechová a artikulační cvičení, odpočinkové hry na koberci

Zájmová činnost:

 

Přírodovědná

 Orientace v přírodě, vyhledávání poznatků o přírodě v encyklopedii

 

Esteticko-výchovná

Výtvarná činnost: Malba, kresba s podzimní tématikou

 

Dramatická činnost: Příprava zvířátek na zimu

 

Hudební činnost: Hra na xylofon

Pracovně-technická

 

Třídění podzimních plodů podle, druhu, barvy, tvaru

Tělovýchovně-sportovní

 

Vycházky do přírody, cvičení na gymballech

Společensko-vědní

Diskuze na téma „příprava zvířátek na zimu“

 

Body zájmovou činností splněné v ŠVP

 

3b, 4b, 4c, 6a, 6b, 6d, 7a, 7b

Venkovní aktivity

 

Pouštění draka, sběr kaštanů a žaludů pro lesní zvěř

Akce:

 

 

 


kluk