březen 2024Měsíční tematický plán školní družiny 2023/2024

1.oddělení

                                                                

 

Měsíc:

Březen

Motto:

 

Sychravé počasí s Machem a Šebestovou                       Mach.jpg

Hlavní cíle:

 

Pozorování probouzející se přírody, sledování změn počasí i jiných, vítání jara. Základy zdravovědy navazující na výuku v ZŠ. Části těla, jak tělo funguje.

Rekreační a odpočinková činnost  

Poslech pohádek a příběhů, rozhovory, obličejová, gymnastika, relaxace. Předčítání

Zájmová činnost:

 

Přírodovědná

Sledování měnící se přírody, poznávání jarních rostlin. Pozorování změn v počasí.

Tradice – Velikonoce

Esteticko-výchovná

Výtvarná činnost: výroba jarních dekorací, kresba, malba, práce s lepidlem a nůžkami. Výroba velikonočních dekorací.

 

Dramatická činnost: hádání hádanek, Na řemesla – pantomima, dramatizace pohádek i jejich poslech

 

Hudební činnost: hra na xylofon, dřívka. Poslech

Pracovně-technická

 

Výroba jarních dekorací. Práce na PC. Stavby ze stavebnic.

Tělovýchovně-sportovní

 

Hry v přírodě.

Společensko-vědní

Práce s pracovními listy, luštění křížovek, osmisměrek, vybarvování omalovánek

 

Body zájmovou činností splněné v ŠVP

 

b/2, c/3, a/4, b/4, c/4, c/6, a/7

Venkovní aktivity

 

Vycházky do přírody

Akce:

 

 


kluk