Drobečková navigace

Úvod > Družina > Plán školní družiny - listopad 2021 - I.oddělení

Plán školní družiny - listopad 2021 - I.odděleníMěsíc:

Listopad

Motto:

 

Listopad, listopad lísteček mi na dlaň spad

Hlavní cíle:

 

Seznamování se zákonitostmi střídání ročních období, vytváření a upevňování kladného vztahu k přírodě. Upevňování přátelství.

Rekreační a odpočinková činnost  

Poslech tematicky vhodného čteného textu, relaxační, dechová , grafomotorická cvičení.

Zájmová činnost:

 

Přírodovědná

Barvy podzimu, proč je ten strom barevný - rozhovor

 

Esteticko-výchovná

Výtvarná činnost: práce s plody podzimu, podzimní paleta – práce s lepidlem a přírodninami

 

Dramatická činnost: O Palečkovi – dramatizace známé pohádky

 

Hudební činnost: hry na Ortovy nástroje

Pracovně-technická

 

Stavby ze stavebnic dle výběru dětí

Tělovýchovně-sportovní

 

Cvičení na gymballech

Společensko-vědní

Rozhovory o podzimu, ročních obdobích, měsících v roce.

 

Body zájmovou činností splněné v ŠVP

 

2/b,2/c,3/b,4/b,5/c,6/a,6/b,6/c,6/d, 7/a

Venkovní aktivity

 

Vycházky spojené se sběrem přírodnin


kluk